Untitled-1 Untitled-1
Organization
 • Admin
 • บุคลากร สสอ.นาหว้า
 • วิสัยทัศน์
 • แผนที่
 • Locker
 • ประชาสัมพันธ์ คบส. (398)
 • สอ.ดอนแดง (166)
 • สอ.ดอนปอ (171)
 • สอ.ดอนศาลา (86)
 • สอ.นางัว (27)
 • สอ.ท่าเรือ (50)
 • สอ.นาคูณใหญ่ (174)
 • สอ.นาคอย (78)
 • สอ.อูนนา (15)
 • สอ.โคกสะอาด (46)
 • รพช.นาหว้า (269)
 • งานบริหาร(สสอ.) (17)
 • งานวิชาการ(ผช.) (63)
 • งานจุฑามาศ (8)
 • งานอัมพัชรา (307)
 • งานศิริเพชร (20)
 • งานสิริพร (174)
 • งานศิรินทิพย์ (60)
 • คุณวิไลศักดิ์ (52)
 • คุณปัณฑิตา (29)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • Report_SSO
 • ระบบติดตามโครงการ สสจ.นพ.
 • ระบบรายงาน สสอ.นาหว้า
 • ส่งระบาดวิทยา 506 สสอ.
 • E-Report สสจ.2060
 • R506 DASHBOARD
 • GIS ข้อมูลสุขภาพ
 • Health Data Center
 • ระบบสารบัญใหม่
 • ศูนย์ข้อมูล งาน คบส.
 • ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน HHC
 • HT/DM
 • CASCAP_มะเร็งตับ
 • OVSK_คัดกรอง
 • แผนเงินบำรุง 2562
 • คีย์ข้อมูลสถานะเงินบำรุง 2562
 • ส่งงบทดลองปี2562
 • บันทึกข้อมูล แพทย์แผนไทย
 • รายงานการใช้พลังงาน
 • ตรวจสอบเงินเดือน
 • ฎีกา สสอ.2562
 • Link_job
 • KM-นาหว้า
 • คู่มือการทำงาน
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้รากสาดใหญ่ รพสต.นางัว
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.ท่าเรือ
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.เหล่าพัฒนา
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.โคกสะอาด
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.นาคอย
 • พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ ผ้ามุกไหมงามตา อาชีพปริศนา พัฒนาหัตกรรมไทย

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  1462 :
  มูลค่ายา ก.ค.59(263 reads)  
  02/08/2016
  1461 :
  ฟอร์มการสรุปและวิเคราะห์สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมให้ประยุกต์ให้เข้าพื้นที่ตนเอง(311 reads)  
  01/08/2016
  1460 :
  แบบประเมินงาน อวล.รอบที่2(สามารถโหลดจากเวปจังหวัดงาน อวล)(258 reads)  
  01/08/2016
  1459 :
  ด่วน ไฟล์ PPA59 -อุจารระร่วง(271 reads)  
  01/08/2016
  1458 :
  ขออนุญาตไปราชการ งาน อวล.อบรมวันที่ 5 สค.59 ที่ ไอโฮเต็ล จ.นครพนม(260 reads)  
  01/08/2016
  1457 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกท่าน และจนท.ทุกท่าน ส่งรายละเอียดตัวชี้วัดรอบ2 ของคุณอัมพัชรา(265 reads)  
  01/08/2016
  1456 :
  การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ในระบบประกันสุขภาพ(291 reads)  
  01/08/2016
  1455 :
  ขอเชิญประชุมชี้แจ้งยุทธศาสตร์รอบ2/59(259 reads)  
  01/08/2016
  1453 :
  แผนประเมินยุทธฯรอบ2และแบบประเมินคนเองรอบ2ปี59(270 reads)  
  28/07/2016
  1452 :
  ด่วน ติดตามงานเอดส์ ส่งพรุ่งนี้ ตามไฟล์แนบ(248 reads)  
  28/07/2016
  1451 :
  ด่วน แจ้งผู้รับผิดชอบงานติดต่อ ทีมsrrtเข้าร่วมกิจกรรมควบคุมไข้เลือดออก ตามหนังสือแนบ(222 reads)  
  28/07/2016
  1450 :
  ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน อวล.ทุกท่านเข้าประชุมอบรมที่ไอโฮเต็ล 5สค.59งานสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน(225 reads)  
  28/07/2016
  1449 :
  ด่วนวันนี้ ให้ รพ.สต.คีย์ ereport cdc03 ดอนแดง,โคก,นาคูณ,ดอนศาลา,ดอนปอ,นาหว้า(202 reads)  
  28/07/2016
  1448 :
  คำสั่งงาน อวล ระดับตำบลเป็นตุ๊กตา ให้ประยุกต์เอาเป็นของตำบล/หมู่บ้าน(256 reads)  
  27/07/2016
  1447 :
  เรียน จนท.ที่รับผิดชอบงาน สช.รพ.ดอนแดง และโคกสะอาด ช่วยดูการคีย์รายงานอสม.ให้ใหม่ด้วย(202 reads)  
  27/07/2016
  1446 :
  ูขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมตรวจสอบการลงข้อมูลการขึ้นหน่วยบริการ(233 reads)  
  25/07/2016
  1445 :
  เรียน ผอ.รพ.สต./จนท.ที่รับผิดชอบงาน สช.ทุกท่าน แจ้งเข้าร่วมประชุม มีรายละเอียดแนบค่ะ(260 reads)  
  25/07/2016
  1444 :
  ด่วน ขอเชิญ ผอ.รพ.สต และผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วม web conference ไข้เลือดออก 13.00 น. สสอ.นาหว้า วันน(262 reads)  
  25/07/2016
  1443 :
  เรียน จนท.ที่รับผิดชอบงานท้นต ที่ไหนยังไม่ส่งรายงาน ทส.003 ขอให้ส่งด้วยค่ะ(213 reads)  
  25/07/2016
  1442 :
  เรียน จนท.ที่รับผิดชอบงานภาคประชาชน ขอให้คีย์รายงานอสม.ด้วยภายในวันนี้(227 reads)  
  25/07/2016
  1441 :
  ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ(233 reads)  
  22/07/2016
  1440 :
  ขอให้สำรวจสถานที่/ร้านรับซื้อของเก่าในเขตรับผิดชอบ ถ้าไม่มีให้ส่งรายงานซีโร่ ด่วนๆๆ(196 reads)  
  22/07/2016
  1439 :
  ขอให้สำรวจสถานที่/ร้านรับซื้อของเก่าในเขตรับผิดชอบ ถ้าไม่มีให้ส่งรายงานซีโร่ ด่วนๆๆ(225 reads)  
  22/07/2016
  1438 :
  ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม(322 reads)  
  15/07/2016
  1437 :
  คำสั่งยุทธ คปสอ.59(325 reads)  
  13/07/2016
  1436 :
  แบบฟอร์มกรอกข้อมูล ประกอบการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ(300 reads)  
  13/07/2016
  1435 :
  สรุปวาระประชุม ครั้ง6/59(293 reads)  
  06/07/2016
  1434 :
  ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ(287 reads)  
  06/07/2016
  1433 :
  เรียน.คณะกรรมการ คปสอ.วาระการประชุมครั้งที่3/2559 ขอให้ปริ้นเอาเองนะค่ะ(306 reads)  
  06/07/2016
  1432 :
  เรียนจนท.ทีรับผิดชอบหมู่บ้านจัดการสุขภาพนางัว.ท่าเรือ.ดอนแดง ขอให้ส่งแบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพด(278 reads)  
  05/07/2016

   

  Total 1429 Record 48 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 18 [19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48] Next >> << Home >>

  websurin.net
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  โทร. 042-597096 แฟ็กซ์ 042-597720
  Webmaster : nawa209@Gmail.com phone:0817081416