Untitled-1 Untitled-1
Organization
 • Admin
 • บุคลากร สสอ.นาหว้า
 • วิสัยทัศน์
 • แผนที่
 • Locker
 • ประชาสัมพันธ์ คบส. (371)
 • สอ.ดอนแดง (113)
 • สอ.ดอนปอ (123)
 • สอ.ดอนศาลา (88)
 • สอ.นางัว (38)
 • สอ.ท่าเรือ (36)
 • สอ.นาคูณใหญ่ (118)
 • สอ.นาคอย (54)
 • สอ.อูนนา (21)
 • สอ.โคกสะอาด (91)
 • รพช.นาหว้า (226)
 • งานบริหาร(สสอ.) (15)
 • งานวิชาการ(ผช.) (61)
 • งานจุฑามาศ (6)
 • งานอัมพัชรา (304)
 • งานศิริเพชร (17)
 • งานสิริพร (171)
 • งานศิรินทิพย์ (57)
 • คุณวิไลศักดิ์ (49)
 • คุณปัณฑิตา (26)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • Report_SSO
 • ระบบติดตามโครงการ สสจ.นพ.
 • ระบบรายงาน สสอ.นาหว้า
 • ส่งระบาดวิทยา 506 สสอ.
 • E-Report สสจ.2060
 • R506 DASHBOARD
 • GIS ข้อมูลสุขภาพ
 • Health Data Center
 • ระบบสารบัญใหม่
 • ศูนย์ข้อมูล งาน คบส.
 • ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน HHC
 • HT/DM
 • CASCAP_มะเร็งตับ
 • OVSK_คัดกรอง
 • แผนเงินบำรุง 2562
 • คีย์ข้อมูลสถานะเงินบำรุง 2562
 • ส่งงบทดลองปี2562
 • บันทึกข้อมูล แพทย์แผนไทย
 • รายงานการใช้พลังงาน
 • ตรวจสอบเงินเดือน
 • ฎีกา สสอ.2562
 • Link_job
 • KM-นาหว้า
 • คู่มือการทำงาน
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้รากสาดใหญ่ รพสต.นางัว
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.ท่าเรือ
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.เหล่าพัฒนา
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.โคกสะอาด
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.นาคอย
 • พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ ผ้ามุกไหมงามตา อาชีพปริศนา พัฒนาหัตกรรมไทย

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  1166 :
  ส่งแผนสุ่มลูกน้ำยุงลาย ครั้งที่2(224 reads)  
  16/09/2015
  1165 :
  เรียน ผอ.รพ.สต. ดอนแดง โคกสะอาด เหล่าพัฒนา ส่งสมุดลงนามงดเหล้าวันนี้ด้วยค่ะ(214 reads)  
  15/09/2015
  1164 :
  แจ้งผอ.รพ.สต.นางัว ,นาคอย,นาคูณใหญ่.โคกสะอาด.เหล่า ส่งเรื่องเล่าภายในเช้าวันนี้ด้วยค่ะ(223 reads)  
  15/09/2015
  1163 :
  เรียน จนท.ที่เป็นวิทยากรอบรม อสม.ใหม่ เชิญประชุม 9 กย.58 มีรายละเอียดแนบค่ะ(268 reads)  
  07/09/2015
  1162 :
  เรียน จนท.พยาบาล ทุกท่าน 8-9 กย.58 ประชุม LTC ที่รพ.นครพนม เปิดดูรายละเอียดค่ะ(243 reads)  
  07/09/2015
  1161 :
  เรียน จนท.ที่จะไปประชุมวิชาการที่จังหวัดเชียงใหม่ ( รายละเอียด )(260 reads)  
  03/09/2015
  1158 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.เหล่าพัฒนา,นาคูณใหญ่,ดอนศาลา แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม(238 reads)  
  03/09/2015
  1157 :
  ขอเชิญเข้าอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานพัสดุ(256 reads)  
  03/09/2015
  1156 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน(253 reads)  
  03/09/2015
  1155 :
  สรุปมูลค่ายา เดือน สิงหาคม 58 (227 reads)  
  03/09/2015
  1154 :
  สรุปวาระการประชุม ประจำเดือนครั้งที่ 8/58(216 reads)  
  02/09/2015
  1148 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกท่าน รพ.นาหว้าแจ้งให้เบิกยาก่อนวันที่ 15 กย.หลัง15-30 กย.ปิดงบค่ะ(272 reads)  
  01/09/2015
  1147 :
  เรียน จนท.รับผิดชอบงาน อสม. คีย์รายงานอสม.เดือน สค.ด้วยค่ะ(221 reads)  
  01/09/2015
  1146 :
  เรียน ผอ.รพ.นางัว ท่าเรือ อูนนา ดอนศาลา แแจ้งพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมประชุม(244 reads)  
  28/08/2015
  1145 :
  ขอเชิญประชุม (300 reads)  
  20/08/2015
  1144 :
  แผนป้องกันปราบปรามทุจริต สสอ.นาหว้า ปี 2558(214 reads)  
  17/08/2015
  1143 :
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ(260 reads)  
  14/08/2015
  1142 :
  แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดขออนุญาตไปราชการงานโรคไม่ติดต่อในlocker แต่ละแห่ง(264 reads)  
  13/08/2015
  1141 :
  สรุปวาระการประชุม ครั้งที่ 7/58 สามารถโหลดได้ที่ ระบบงาน วาระการประชุม(286 reads)  
  06/08/2015
  1140 :
  เรียน ผอ.รพ.สตงดอนแดง ส่งตัวชี่วัด 1.3 1.4 1.5 ให้ใหม่ค่ะ(251 reads)  
  06/08/2015
  1139 :
  รายงานสรุปมูลค่ายา เดือนกรกฎาคม 2558(269 reads)  
  05/08/2015
  1138 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน กค.(259 reads)  
  04/08/2015
  1136 :
  แบบ checklist 2.1 2.2 2.3 2.7 3.1 ส่งพร้อมแฟ้ม 10 สค.58(262 reads)  
  03/08/2015
  1135 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.นาคอย รพ.สต.เหล่าพัฒนา ส่งแบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ด้วยค่ะ(239 reads)  
  03/08/2015
  1134 :
  เรียนจนท.ที่รับผิดชอบงานอสม. รพ.สต.โคกสะอาด รพ.สต.ดอนแดง คีย์รายงาน อสม.ด่วนด้วยค่ะ(223 reads)  
  03/08/2015
  1133 :
  ๓๐ กค.รวมกัน ๑๓.๐๐ น .ณ สสอ. แต่งกาย เสื้อขาว(253 reads)  
  29/07/2015
  1132 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.นางัว และ ผอ.รพ.สต.ท่าเรือ ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมประชุม(302 reads)  
  23/07/2015
  1131 :
  แจ้ง จนท.ที่รับผิดชอบงาน EMS ระดับ รพ.สต.ทุกท่านเตรียมตัวรับการนิเทศงาน(278 reads)  
  22/07/2015
  1130 :
  เชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.(272 reads)  
  22/07/2015
  1129 :
  แจ้งรายการอาหาร ทำบุญเลี้ยงเพล พระ เณร วัดธาตุประสิทธิ์ 27 กค.58(195 reads)  
  21/07/2015

   

  Total 1423 Record 48 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] 27 [28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48] Next >> << Home >>

  websurin.net
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  โทร. 042-597096 แฟ็กซ์ 042-597720
  Webmaster : nawa209@Gmail.com phone:0817081416