Untitled-1 Untitled-1
Organization
 • Admin
 • บุคลากร สสอ.นาหว้า
 • วิสัยทัศน์
 • แผนที่
 • Locker
 • ประชาสัมพันธ์ คบส. (264)
 • สอ.ดอนแดง (58)
 • สอ.ดอนปอ (167)
 • สอ.ดอนศาลา (26)
 • สอ.นางัว (5)
 • สอ.ท่าเรือ (22)
 • สอ.นาคูณใหญ่ (96)
 • สอ.นาคอย (60)
 • สอ.อูนนา (4)
 • สอ.โคกสะอาด (69)
 • รพช.นาหว้า (92)
 • งานบริหาร(สสอ.) (11)
 • งานวิชาการ(ผช.) (38)
 • งานจุฑามาศ (3)
 • งานอัมพัชรา (290)
 • งานศิริเพชร (2)
 • งานสิริพร (144)
 • งานศิรินทิพย์ (49)
 • คุณวิไลศักดิ์ (37)
 • คุณปัณฑิตา (19)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • Report_SSO
 • ระบบรายงาน สสอ.นาหว้า
 • ส่งระบาดวิทยา 506 สสอ.
 • E-Report สสจ.2060
 • R506 DASHBOARD
 • GIS ข้อมูลสุขภาพ
 • Health Data Center
 • ระบบสารบัญใหม่
 • ศูนย์ข้อมูล งาน คบส.
 • ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน HHC
 • HT/DM
 • CASCAP_มะเร็งตับ
 • OVSK_คัดกรอง
 • แผนเงินบำรุง 2561
 • คีย์ข้อมูลสถานะเงินบำรุง 2561
 • ส่งงบทดลองปี2560
 • บันทึกข้อมูล แพทย์แผนไทย
 • รายงานการใช้พลังงาน
 • คำสั่ง-กฏระเบียบ
 • โอนเงินให้หน่วยบริการ
 • แบบฟอร์ม
 • ตรวจสอบเงินเดือน
 • วาระการประชุม
 • Link_job
 • KM-นาหว้า
 • คู่มือการทำงาน
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้รากสาดใหญ่ รพสต.นางัว
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.ท่าเรือ
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.เหล่าพัฒนา
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.โคกสะอาด
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.นาคอย
 • W_online
  ขณะนี้มี 21 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
  พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ ผ้ามุกไหมงามตา อาชีพปริศนา พัฒนาหัตกรรมไทย

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  1436 :
  แบบฟอร์มกรอกข้อมูล ประกอบการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ(146 reads)  
  13/07/2016
  1435 :
  สรุปวาระประชุม ครั้ง6/59(159 reads)  
  06/07/2016
  1434 :
  ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ(169 reads)  
  06/07/2016
  1433 :
  เรียน.คณะกรรมการ คปสอ.วาระการประชุมครั้งที่3/2559 ขอให้ปริ้นเอาเองนะค่ะ(168 reads)  
  06/07/2016
  1432 :
  เรียนจนท.ทีรับผิดชอบหมู่บ้านจัดการสุขภาพนางัว.ท่าเรือ.ดอนแดง ขอให้ส่งแบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพด(143 reads)  
  05/07/2016
  1431 :
  เรียน จนท.ที่รับผิดชอบงาน อสม.ทุกท่าน รายชื่อ อสม.ที่ผ่านการอบรม อสม.ปปช.มีไฟล์แนบ(156 reads)  
  05/07/2016
  1430 :
  แจ้งเลื่อนประชุมงานNCD(180 reads)  
  05/07/2016
  1429 :
  มูลค่ายาเดือน มิย.๕๙(167 reads)  
  05/07/2016
  1428 :
  สำรวจและประเมินส้วม 12เชตติ้ง แล้วคัดสรรที่ผ่านมาตรฐานhasส่ง สนง.สสอ.นาหว้า 7กด59 ด่วน(171 reads)  
  05/07/2016
  1427 :
  ส่งรายงานพร้อมภาพถ่ายกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ด่วน ท่าเรือ นาคอย อูนนา โคก ดอนแดง เหล่าฯ ดอนศาลา(157 reads)  
  05/07/2016
  1426 :
  แจ้งรพ.สต.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดหนังสือราชการ/การประชุมNCDในlockerแต่ละแห่ง(143 reads)  
  04/07/2016
  1425 :
  ขออนุญาตไปราชการประชุมอาหารปลอดภัย 4 กค59 ที่ พักพิงอิงโขง ฉบับสมบูรณ์(165 reads)  
  01/07/2016
  1424 :
  รายชื่อผู้เข้าอบรมอาหารปลอดภัย 4กค.59ที่พักพิงอิงโขง(ใหม่)ส่วนนาคูณมีผู้ประกอบการ1คน(162 reads)  
  01/07/2016
  1423 :
  ขอความร่วมมือ สถานบริการทุกแห่งจัดกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อม 4กค59พร้อมกันทุกแห่ง(154 reads)  
  30/06/2016
  1422 :
  ขอแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมอบรมงานอาหารปลอดภัย 4กค.59ที่โรงแรมพักพิงอิงโขง(145 reads)  
  30/06/2016
  1419 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.โคกสะอาด หลักฐานการขอเงิน อสม.ตาย(118 reads)  
  30/06/2016
  1418 :
  ขอเชิญประชุม คปสอ. ,ประจำเดือน (134 reads)  
  30/06/2016
  1417 :
  ขอเชิญประชุมงานสารสนเทศ(165 reads)  
  22/06/2016
  1416 :
  แจ้ง ผอ.รพ.สต.ทุแห่ง รับทราบการไปสังเกตการณ์เยี่ยมเสริมพลัง มีไฟล์แนบ(168 reads)  
  21/06/2016
  1415 :
  ขอแจ้งเลื่อนประชุม CASCABบ่าย20มิย.59 ออกไปไม่มีกำหนด คุณไกรศรีไม่ว่าง(128 reads)  
  19/06/2016
  1414 :
  สำรวจข้อมูลการอบรมระระสั้นและศึกษาต่อเนื่อง(166 reads)  
  17/06/2016
  1413 :
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย(161 reads)  
  14/06/2016
  1412 :
  แจ้งผอ.รพ.สต.ท่าเรือ ,นาคูณใหญ่ แจ้งจนท.เข้าร่วมประชุม 16 มิย.59 มีไฟล์แนบ(166 reads)  
  14/06/2016
  1411 :
  โครงการประชุมวิชาการชมรมฯ(200 reads)  
  13/06/2016
  1410 :
  ใบสมัครลงทะเบียนประชุมวิชาการชมรมฯภาคอีสาน(183 reads)  
  13/06/2016
  1409 :
  ประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขฯภาคอีสาน(196 reads)  
  13/06/2016
  1408 :
  แจ้งงานพัสดุและโรคติดต่อเข้าร่วมทำงาน ตามไฟล์แนบ(145 reads)  
  13/06/2016
  1407 :
  แจ้งดำเนินการ ภัยสุขภาพฤดูฝน(142 reads)  
  08/06/2016
  1406 :
  แจ้งดำเนินการตาม หนังสือมือเท้าปาก(147 reads)  
  08/06/2016
  1405 :
  แจ้งดพเนินการ 15 มิย.59 วันไข้เลือดออกอาเซียน(158 reads)  
  08/06/2016

   

  Total 1374 Record 46 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] 17 [18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46] Next >> << Home >>

  websurin.net
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  โทร. 042-597096 แฟ็กซ์ 042-597720
  Webmaster : nawa209@Gmail.com phone:0817081416