Untitled-1 Untitled-1
Organization
 • Admin
 • บุคลากร สสอ.นาหว้า
 • วิสัยทัศน์
 • แผนที่
 • Locker
 • ประชาสัมพันธ์ คบส. (209)
 • สอ.ดอนแดง (64)
 • สอ.ดอนปอ (96)
 • สอ.ดอนศาลา (50)
 • สอ.นางัว (3)
 • สอ.ท่าเรือ (18)
 • สอ.นาคูณใหญ่ (35)
 • สอ.นาคอย (43)
 • สอ.อูนนา (9)
 • สอ.โคกสะอาด (80)
 • รพช.นาหว้า (47)
 • งานบริหาร(สสอ.) (7)
 • งานวิชาการ(ผช.) (30)
 • งานจุฑามาศ (2)
 • งานอัมพัชรา (287)
 • งานศิริเพชร (2)
 • งานสิริพร (135)
 • งานศิรินทิพย์ (48)
 • คุณวิไลศักดิ์ (31)
 • คุณปัณฑิตา (8)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • Report_SSO
 • ระบบรายงาน สสอ.นาหว้า
 • ส่งระบาดวิทยา 506 สสอ.
 • E-Report สสจ.2060
 • R506 DASHBOARD
 • GIS ข้อมูลสุขภาพ
 • Health Data Center
 • ระบบสารบัญใหม่
 • ศูนย์ข้อมูล งาน คบส.
 • ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน HHC
 • HT/DM
 • CASCAP_มะเร็งตับ
 • OVSK_คัดกรอง
 • แผนเงินบำรุง 2561
 • คีย์ข้อมูลสถานะเงินบำรุง 2561
 • ส่งงบทดลองปี2560
 • บันทึกข้อมูล แพทย์แผนไทย
 • รายงานการใช้พลังงาน
 • คำสั่ง-กฏระเบียบ
 • โอนเงินให้หน่วยบริการ
 • แบบฟอร์ม
 • ตรวจสอบเงินเดือน
 • วาระการประชุม
 • Link_job
 • KM-นาหว้า
 • คู่มือการทำงาน
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้รากสาดใหญ่ รพสต.นางัว
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.ท่าเรือ
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.เหล่าพัฒนา
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.โคกสะอาด
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.นาคอย
 • W_online
  ขณะนี้มี 33 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
  พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ ผ้ามุกไหมงามตา อาชีพปริศนา พัฒนาหัตกรรมไทย

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  1280 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.นาคอย ท่าเรือ เอกสารไปอบรม 21 มค.59(106 reads)  
  20/01/2016
  1279 :
  เรียน ผอ.รพ.สต /จนท.รับผิดชอบงาน ANC ทุกท่าน ขอข้อมูลด่วน ตามรายละเอียดที่แนบมา(110 reads)  
  20/01/2016
  1278 :
  เรียน ผอ.รพ./จนท.รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก แจ้งแผนการอบรม มีไฟล์แนบค่ะ(131 reads)  
  18/01/2016
  1277 :
  เรียน ผอ.รพ./จนท.รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก แจ้งแผนการอบรมโครงการพัฒนางานอนามัยแม่เด็ก(135 reads)  
  18/01/2016
  1276 :
  เรียน จนท.ที่รับผิดชอบงาน ทส.003 ทุกท่านที่ไหนยังไม่ส่งขอให้รีบส่งด้วยค่ะ(130 reads)  
  18/01/2016
  1275 :
  เรียนผอ.รพ.สต./จนท.ที่รับผิดงานงานการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกท่านครบกำหนดส่งรายงานล้วค่ะ(133 reads)  
  18/01/2016
  1274 :
  เรียน ผอ.รพ.สต./จนท.ที่รับผิดชอบงานกิจกรรมวันเด็ก ดอนแดง เหล่าพัฒนา ส่งด่วนด้วยค่ะจังหวัดทวงแล้ว(119 reads)  
  18/01/2016
  1273 :
  รพ.สต.ทุกแห่ง ขอความร่วมมือคีย์ ereport cdc03 เดือน ธค58,มค.59 ย้อนหลังให้ด้วยครับ(137 reads)  
  15/01/2016
  1272 :
  แผนออกประเมินวัคซีน srrt ศูนย์ 20-22 มค.58(117 reads)  
  15/01/2016
  1271 :
  ขออนุญาตไปราชการตับ ม.เกษตร 18-1-58 มาแล้ว(115 reads)  
  14/01/2016
  1270 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ดอนศาลา ท่าเรือ เชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม(114 reads)  
  14/01/2016
  1269 :
  18 มค.59 เชิญงานมะเร็งตับทุกท่านร่วมรณรงค์ ณ หอวิโรจอิ่มพิทักษ์ ม.เกษตร สกล(104 reads)  
  14/01/2016
  1268 :
  หนังสือค่าตอบแทน วันหยุดราชการ (126 reads)  
  13/01/2016
  1267 :
  เรียน ผอ.รพ.สต. ท่าเรือ ดอนแดง โคกสะอาด เหล่าพัฒนา ส่งรายงานการจัดกิจกรรมวันเด็กวันนี้ด่วนด้วยค่ะ(112 reads)  
  13/01/2016
  1266 :
  เรียน จนท.รับผิดชอบงานทันต ขอให้ส่งรายงาน การตรวจฟันในนร.ประถม อนุบาล ศพด.ด้วย(107 reads)  
  13/01/2016
  1265 :
  เรียน จนท.รับผิดชอบงานอนามัยแม่-เด็ก วันที่ 13 มค.59 เวลา 13.00 น.ประชุมที่สสอ.นาหว้า(102 reads)  
  13/01/2016
  1264 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.และจนท.รับผิดชอบงานทุกท่านครบกำหนดส่งรายงานกิจกรรมวันเด็กแล้วค่ะ(125 reads)  
  11/01/2016
  1262 :
  ขอเชิญประชุม เน้น ผอ.และผู้รับผิดชอบงาน(99 reads)  
  11/01/2016
  1261 :
  สสจ.นพ ขอข้อมูลและรายงานวัคซีน ส่งเป็นไฟล์มาทางเฟสวันนี้เลยครับ(93 reads)  
  11/01/2016
  1260 :
  เรียน จนท.รับผิดชอบงานANC 8มค.59 เวลา 8.30น ประชุมที่สสอ.นาหว้าค่ะ(108 reads)  
  07/01/2016
  1258 :
  หนังสือเชิญประชุมงานNCD(102 reads)  
  07/01/2016
  1257 :
  แจ้ง รพ.สต.ดอนแดง รายงาน ก2.ได้รับแล้วค่ะ หน.เกษียนหนังสือพอดี ขอโทษค่ะ(101 reads)  
  06/01/2016
  1256 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกท่าน /จนท.ที่รับผิดชอบ งานแม่-เด็ก รพ.สต.นาคอย,นาคูณใหญ่ ดอนแดง ส่งรายงานก.2 เดือ(96 reads)  
  06/01/2016
  1255 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกท่าน รายละเอียดโครงการของขวัญปีใหม่ แนบรายละเอียดรายงานส่งค่ะ(103 reads)  
  06/01/2016
  1254 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกท่านให้จัดกิจกรรมวันเด็ก แล้วรายงานด้วยค่ะมีรายละเอียดแนบ(102 reads)  
  06/01/2016
  1253 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกท่าน สรุปมูลค่ายาเดือน ธันวาคม 58(92 reads)  
  06/01/2016
  1252 :
  ด่วน!!ให้รพ.สต.ทุกแห่งส่งข้อมูลผลการคัดกรองปี 59 ตามแบบฟอร์มในlockerแต่ละแห่ง (101 reads)  
  06/01/2016
  1251 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน มค.๕๙(106 reads)  
  04/01/2016
  1250 :
  เรียน ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงาน อสม.คีย์รายงานอสม.ด่วนด้วยค่ะมี นางัว,อูนนา,ดอนแดง, โคกสะอาด(129 reads)  
  29/12/2015
  1249 :
  ร่างสำเนาคำสั่งอยู่เวรช่วงเทศกาลปีใหม่(138 reads)  
  28/12/2015

   

  Total 1319 Record 44 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 20 [21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44] Next >> << Home >>

  websurin.net
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  โทร. 042-597096 แฟ็กซ์ 042-597720
  Webmaster : nawa209@Gmail.com phone:0817081416