Untitled-1 Untitled-1
Organization
 • Admin
 • บุคลากร สสอ.นาหว้า
 • วิสัยทัศน์
 • แผนที่
 • Locker
 • ประชาสัมพันธ์ คบส. (478)
 • สอ.ดอนแดง (86)
 • สอ.ดอนปอ (303)
 • สอ.ดอนศาลา (24)
 • สอ.นางัว (45)
 • สอ.ท่าเรือ (78)
 • สอ.นาคูณใหญ่ (304)
 • สอ.นาคอย (31)
 • สอ.อูนนา (83)
 • สอ.โคกสะอาด (181)
 • รพช.นาหว้า (330)
 • งานบริหาร(สสอ.) (21)
 • งานวิชาการ(ผช.) (66)
 • Anongpan (7)
 • งานอัมพัชรา (307)
 • นฤมล (2)
 • งานสิริพร (176)
 • งานศิรินทิพย์ (60)
 • คุณวิไลศักดิ์ (55)
 • Thanawat (5)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • Report_SSO
 • ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์
 • ระบบติดตามโครงการ สสจ.นพ.
 • ระบบรายงาน สสอ.นาหว้า
 • ส่งระบาดวิทยา 506 สสอ.
 • E-Report สสจ.2060
 • R506 DASHBOARD
 • GIS ข้อมูลสุขภาพ
 • Health Data Center
 • ระบบสารบัญใหม่
 • ศูนย์ข้อมูล งาน คบส.
 • ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน HHC
 • HT/DM
 • CASCAP_มะเร็งตับ
 • OVSK_คัดกรอง
 • แผนเงินบำรุง
 • ส่งงบทดลอง
 • บันทึกข้อมูล แพทย์แผนไทย
 • PASSBOOK
 • SMS_Deeka
 • ONE-page.
 • Link_job
 • KM-นาหว้า
 • คู่มือการทำงาน
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้รากสาดใหญ่ รพสต.นางัว
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.ท่าเรือ
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.เหล่าพัฒนา
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.โคกสะอาด
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.นาคอย
 • พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ ผ้ามุกไหมงามตา อาชีพปริศนา พัฒนาหัตกรรมไทย

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  1087 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.นางัว แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ตามวันเวลาดังกล่าว(344 reads)  
  28/05/2015
  1086 :
  ประเมินคปสอ.ติดดาว27พค.58เชิญผอ.รพ.สต.ทุกท่านพยาบาลวิชาชีพทุกคนที่รพ.นาหว้า8.30น(330 reads)  
  26/05/2015
  1085 :
  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม (355 reads)  
  25/05/2015
  1084 :
  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว(277 reads)  
  25/05/2015
  1083 :
  รวมร่าง แผนสุ่ม+คำสั่ง+ขอไปราชการ ไข้เลือดออก 58(369 reads)  
  21/05/2015
  1082 :
  รายชื่อคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินรพ.สต.ติดดาว 27 พค.58 รพ.สต.นาคูณใหญ่(357 reads)  
  20/05/2015
  1081 :
  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังแนวทางการใช้CPGวันที่ ๒๒ พ.ค.เวลา๑๓.๐๐น ที่รพ.สต.นาคูณใหญ่(333 reads)  
  20/05/2015
  1080 :
  ขอเชิญประชุม Waroom ไข้เลือดออก(268 reads)  
  19/05/2015
  1079 :
  แจ้งพยาบาลวิชาชีพและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมเรื่องยา ๒๐ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๓.๐๐น.ที่สสอ.นาหว้า(353 reads)  
  18/05/2015
  1077 :
  เชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก (296 reads)  
  14/05/2015
  1076 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน พ.ค.(324 reads)  
  14/05/2015
  1073 :
  สรุปการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๔/๕๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘(315 reads)  
  14/05/2015
  1072 :
  คำสั่งบริจาคโลหิต 14 พค.58(357 reads)  
  12/05/2015
  1071 :
  ประชุม พรบ.การสา สุข จากวันที่ ๑๔ พค. เป็น ๒๗ พค.(318 reads)  
  12/05/2015
  1070 :
  การให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล(342 reads)  
  11/05/2015
  1069 :
  ผู้รับผิดชอบ SRRT(347 reads)  
  08/05/2015
  1068 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต ทุกท่าน ส่งรายงานสสอ.ภายใน 12 พค.58(349 reads)  
  08/05/2015
  1067 :
  ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุม แจ้งรายชื่อที่คุณ จุฑามาศ ภายในวันนี้นะคะ(345 reads)  
  08/05/2015
  1066 :
  สรุปมูลค่ายาเดือน เมษายน 2558(321 reads)  
  06/05/2015
  1065 :
  เรียนผอ.รพ.สต. /จนท.รับผิดชอบงาน อสม.ทุกท่าน รายละเอียดอบรมอสม.ใหม่ปี58(333 reads)  
  06/05/2015
  1064 :
  ขอเชิญ จนท.งานโรคไข้เลือดออกเข้าร่วมทำงาน 13.00 น. 6 พค.58 สสอ.นาหว้า พร้อมโนีตบุ๊ค(346 reads)  
  06/05/2015
  1063 :
  แจ้งรับประเมินเยี่ยมพลัง รพ.สต.ติดดาววันที่7 พ.ค.58 เช้ารพ.สต.เหล่าพัฒนา บ่าย รพ.สต.โคกสะอาด(353 reads)  
  30/04/2015
  1062 :
  เรียน ผอ.รพ.สต. /จนท.รับผิดชอบงานอสม. รายละเอียดงานวันอสม. 1 พค.58(320 reads)  
  29/04/2015
  1061 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกท่าน และจนท.เตรียมรับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว(361 reads)  
  27/04/2015
  1060 :
  ขอเชิญประชุมและส่งผลงานCOPD&Asthma(324 reads)  
  27/04/2015
  1058 :
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ ของ คุณเพียงใจ วันศุกร์นี้เวลา 18.00น.(315 reads)  
  23/04/2015
  1057 :
  แจ้งรพ.สต.ทุกแห่ง จ่ายเงินค่าฌาปนกิจศพ คนละ 100 บาท ภายในวันพรุ่งนี้ก่อนเที่ยง ที่ สสอ.นาหว้านะคะ(330 reads)  
  23/04/2015
  1056 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกท่าน /จนท/ลูกจ้างทุๆคน อบรมซ้อมแผนอัคคีภัย(422 reads)  
  22/04/2015
  1054 :
  เชิญบุคคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมอบรม ฯ(252 reads)  
  22/04/2015
  1053 :
  ขอเชิญ จนท.เตรียมความพร้อมและรับการประเมิน ฯ(277 reads)  
  22/04/2015

   

  Total 1444 Record 49 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] 30 [31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49] Next >> << Home >>

  websurin.net
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  โทร. 042-597096 แฟ็กซ์ 042-597720
  Webmaster : nawa209@Gmail.com phone:0817081416