Untitled-1 Untitled-1
Organization
 • Admin
 • บุคลากร สสอ.นาหว้า
 • วิสัยทัศน์
 • แผนที่
 • Locker
 • ประชาสัมพันธ์ คบส. (464)
 • สอ.ดอนแดง (49)
 • สอ.ดอนปอ (268)
 • สอ.ดอนศาลา (7)
 • สอ.นางัว (22)
 • สอ.ท่าเรือ (48)
 • สอ.นาคูณใหญ่ (277)
 • สอ.นาคอย (74)
 • สอ.อูนนา (55)
 • สอ.โคกสะอาด (153)
 • รพช.นาหว้า (326)
 • งานบริหาร(สสอ.) (20)
 • งานวิชาการ(ผช.) (66)
 • Anongpan (7)
 • งานอัมพัชรา (307)
 • นฤมล (2)
 • งานสิริพร (175)
 • งานศิรินทิพย์ (60)
 • คุณวิไลศักดิ์ (55)
 • Thanawat (5)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • Report_SSO
 • ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์
 • ระบบติดตามโครงการ สสจ.นพ.
 • ระบบรายงาน สสอ.นาหว้า
 • ส่งระบาดวิทยา 506 สสอ.
 • E-Report สสจ.2060
 • R506 DASHBOARD
 • GIS ข้อมูลสุขภาพ
 • Health Data Center
 • ระบบสารบัญใหม่
 • ศูนย์ข้อมูล งาน คบส.
 • ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน HHC
 • HT/DM
 • CASCAP_มะเร็งตับ
 • OVSK_คัดกรอง
 • แผนเงินบำรุง 2562
 • ส่งงบทดลองปี2562
 • บันทึกข้อมูล แพทย์แผนไทย
 • รายงานการใช้พลังงาน
 • ฎีกา สสอ.2562
 • Link_job
 • KM-นาหว้า
 • คู่มือการทำงาน
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้รากสาดใหญ่ รพสต.นางัว
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.ท่าเรือ
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.เหล่าพัฒนา
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.โคกสะอาด
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.นาคอย
 • พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ ผ้ามุกไหมงามตา อาชีพปริศนา พัฒนาหัตกรรมไทย
  บริการฝากข่าวหรือไฟล์เข้า Locker
  หัวข้อ

  ข้อความข่าว
  (ไม่เกิน 255 อักษร)

  ฝากไฟล์ข้อมูล*
  ชื่อไฟล์ให้เป็นอักษรอังกฤษหรือตัวเลข ห้ามใช้สัญลักษณ์พิเศษ และเว้นวรรค
  หลีกเลี่ยงการตั้งชื่อซ้ำไฟล์เดิม เพราะจะทับไฟล์เดิม
  ชื่อผู้ฝาก
  ฝากให้แก่
  กลุ่มงาน คบส. สสอ. ผู้ช่วย Anongpan งานอัมพัชรา งานสิริพร งานศิรินทิพย์
  ดอนแดง ดอนปอ ดอนศาลา นางัว ท่าเรือ งานนฤมล งานวิไลศักดิ์
  นาคูณใหญ่ สอ.นาคอย อูนนา โคกสะอาด nawa_hospital Thanawat
   
   
  *เฉพาะฝากไฟล์ข้อมูล ระบุ UserName Password

  websurin.net
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  โทร. 042-597096 แฟ็กซ์ 042-597720
  Webmaster : nawa209@Gmail.com phone:0817081416