Untitled-1 Untitled-1
Organization
 • Admin
 • บุคลากร สสอ.นาหว้า
 • วิสัยทัศน์
 • แผนที่
 • Locker
 • ประชาสัมพันธ์ คบส. (108)
 • สอ.ดอนแดง (86)
 • สอ.ดอนปอ (34)
 • สอ.ดอนศาลา (34)
 • สอ.นางัว (10)
 • สอ.ท่าเรือ (30)
 • สอ.นาคูณใหญ่ (154)
 • สอ.นาคอย (59)
 • สอ.อูนนา (17)
 • สอ.โคกสะอาด (94)
 • รพช.นาหว้า (174)
 • งานบริหาร(สสอ.) (46)
 • งานวิชาการ(ผช.) (650)
 • งานจุฑามาศ (355)
 • งานอัมพัชรา (259)
 • งานสิริพร (97)
 • งานศิรินทิพย์ (41)
 • วิไลศักดิ์ (44)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • Report_SSO
 • แผนเงินบำรุง 2560
 • ระบบรายงาน สสอ.นาหว้า
 • ส่งระบาดวิทยา 506 สสอ.
 • CASCAP_มะเร็งตับ
 • R506 DASHBOARD
 • ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน HHC
 • GIS ข้อมูลสุขภาพ
 • ส่ง Health Data Center
 • PROVIS_new
 • ovscreen_มะเร็งตับ
 • HT/DM
 • E-Report สสจ.2060
 • ระบบสารบัญใหม่
 • บันทึกข้อมูล แพทย์แผนไทย
 • คำสั่ง-กฏระเบียบ
 • โอนเงินให้หน่วยบริการ
 • แบบฟอร์ม
 • ตรวจสอบเงินเดือน
 • วาระการประชุม
 • Link_job
 • KM-นาหว้า
 • คู่มือการทำงาน
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้รากสาดใหญ่ รพสต.นางัว
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.ท่าเรือ
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.เหล่าพัฒนา
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.โคกสะอาด
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.นาคอย
 • W_online
  ขณะนี้มี 26 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
  พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ ผ้ามุกไหมงามตา อาชีพจากภูมิปัญญา พัฒนาหัตกรรมไทย

  สรุปการส่งข้อมูลระบาดวิทยา(รง.506)

  ลำดับ
  หน่วยงาน
  จำนวนครั้งที่ส่ง
  สถานะ
  ปัจจุบัน
  <<
  เดือน เม.ย. 2560
  1
  สอ.ดอนแดง
  6
  ช้า
  2
  สอ.ดอนปอ
  4
  ช้า
  3
  สอ.ดอนศาลา
  6
  ช้า
  4
  สอ.นางัว
  6
  ช้า
  5
  สอ.ท่าเรือ
  4
  ช้า
  6
  สอ.นาคูณใหญ่
  6
  ช้า
  7
  สอ.นาคอย
  4
  ช้า
  8
  สอ.อูนนา
  6
  ช้า
  9
  สอ.โคกสะอาด
  7
  ปกติ
  10
  รพช.นาหว้า
  0
  ช้า

  ยังไม่รับ 5738 ไฟล์
  สถานะ
  ปกติ : ยังไม่เกิน 3 วัน จากการส่งครั้งก่อน
  ช้า : เกินกว่า 3 วัน จากการส่งครั้งก่อน
  websurin.net
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  โทร. 042-597096 แฟ็กซ์ 042-597720
  Webmaster : nawa209@Gmail.com phone:0817081416