Untitled-1 Untitled-1
Organization
 • Admin
 • บุคลากร สสอ.นาหว้า
 • วิสัยทัศน์
 • แผนที่
 • Locker
 • ประชาสัมพันธ์ คบส. (420)
 • สอ.ดอนแดง (161)
 • สอ.ดอนปอ (231)
 • สอ.ดอนศาลา (145)
 • สอ.นางัว (31)
 • สอ.ท่าเรือ (52)
 • สอ.นาคูณใหญ่ (235)
 • สอ.นาคอย (145)
 • สอ.อูนนา (14)
 • สอ.โคกสะอาด (110)
 • รพช.นาหว้า (317)
 • งานบริหาร(สสอ.) (20)
 • งานวิชาการ(ผช.) (66)
 • Anongpan (7)
 • งานอัมพัชรา (307)
 • นฤมล (2)
 • งานสิริพร (174)
 • งานศิรินทิพย์ (60)
 • คุณวิไลศักดิ์ (54)
 • Thanawat (5)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • Report_SSO
 • ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์
 • ระบบติดตามโครงการ สสจ.นพ.
 • ระบบรายงาน สสอ.นาหว้า
 • ส่งระบาดวิทยา 506 สสอ.
 • E-Report สสจ.2060
 • R506 DASHBOARD
 • GIS ข้อมูลสุขภาพ
 • Health Data Center
 • ระบบสารบัญใหม่
 • ศูนย์ข้อมูล งาน คบส.
 • ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน HHC
 • HT/DM
 • CASCAP_มะเร็งตับ
 • OVSK_คัดกรอง
 • แผนเงินบำรุง 2562
 • เฝ้าระวังสถานะเงินบำรุง 2562
 • ส่งงบทดลองปี2562
 • บันทึกข้อมูล แพทย์แผนไทย
 • รายงานการใช้พลังงาน
 • ฎีกา สสอ.2562
 • Link_job
 • KM-นาหว้า
 • คู่มือการทำงาน
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้รากสาดใหญ่ รพสต.นางัว
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.ท่าเรือ
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.เหล่าพัฒนา
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.โคกสะอาด
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.นาคอย
 • พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ ผ้ามุกไหมงามตา อาชีพปริศนา พัฒนาหัตกรรมไทย

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  1570 :
  ช่วยประชาสัมพันธ์และกำหนดมาตรการในการลด ละ เลิกใช้โฟมในหน่วยงานของท่าน(286 reads)  
  25/11/2016
  1569 :
  การจัดกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม(ปลูกต้นไม้)งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย(299 reads)  
  25/11/2016
  1568 :
  แก้ไขการรับสมัครผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(277 reads)  
  24/11/2016
  1567 :
  ตัวอย่างฟอร์ม 3 รง.ค่าHI CI(283 reads)  
  24/11/2016
  1565 :
  เรียน จนท.ที่รับผิดชอบงานอสม.ที่ไหนอสม.เซ็นต์ชื่อแล้วส่งสสอ.วันนี้ด้วยพรุ่งนี้จะเข้าจังหวัดค่ะ(261 reads)  
  22/11/2016
  1564 :
  รับสมัครผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(304 reads)  
  18/11/2016
  1563 :
  เชิญสมัครอบรม ผบก. ผบต. ปี 60(291 reads)  
  17/11/2016
  1562 :
  ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล(264 reads)  
  17/11/2016
  1561 :
  แจ้ง ผอ.รพ.สต ทุกแก่ง จนท.ที่รับผิดชอบ อสม. แจ้งการซ้อมนำเสนอ อสม.ดีเด่นก่อนไปจังหวั(299 reads)  
  16/11/2016
  1560 :
  ขอเชิญประชุม(307 reads)  
  16/11/2016
  1559 :
  ขอความร่วมมือดำเนินการ/ประชาสัมพันธ์(302 reads)  
  16/11/2016
  1558 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ท่าเรือ นาคูณใหญ่ ดอนศาลา (281 reads)  
  14/11/2016
  1557 :
  โยคะในผู้สูงอายุ(274 reads)  
  11/11/2016
  1555 :
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น 11 พย. 59 ที่ สสอ.นาหว้า มีไฟล์แนบ(290 reads)  
  07/11/2016
  1553 :
  ขอเชิญประชุมโครงการ r2r(244 reads)  
  07/11/2016
  1552 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ดอนศาลา (240 reads)  
  07/11/2016
  1551 :
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่(238 reads)  
  07/11/2016
  1550 :
  ส่งสำเนาคำสั่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ(246 reads)  
  03/11/2016
  1549 :
  ให้สำรวจและประเมินร้านเสริมสวย/ร้านตัดผมในเขตรับผิดชอบของแต่ล่ะรพ.สต.ส่งสสอ.นาหว้า 9พย.59(250 reads)  
  03/11/2016
  1548 :
  เรียน ผอ.รพ.สต./ จนท.ผู้รับผิดชอบงานอสม. แจ้งงานอสมงดีเด่นด่วนค่ะ มีไฟล์แนบค่ะ(257 reads)  
  03/11/2016
  1547 :
  มูลค่ายา เดือน ตุลาคม 59(252 reads)  
  03/11/2016
  1546 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน(232 reads)  
  01/11/2016
  1545 :
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ(279 reads)  
  27/10/2016
  1544 :
  ขอเชิญประชุม(308 reads)  
  27/10/2016
  1543 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.นาคอย ขอให้คีย์รายงาน อสม.ให้ด้วยค่ะ(276 reads)  
  26/10/2016
  1542 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.นาคูณใหญ่ งานด่วน มีไฟล์แนบ(288 reads)  
  26/10/2016
  1541 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ท่าเรือ งานด่วน มีไฟล์แนบ(301 reads)  
  26/10/2016
  1540 :
  ตัวอย่างรายงาน สำรวจข้อมูล อวล. 4 รายงาน ส่งด่วน(304 reads)  
  25/10/2016
  1539 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เชิญร่วมงานประชุมเพลิงพระวัดธาตุประสิทธิ์ มีไฟล์แนบ(331 reads)  
  18/10/2016
  1536 :
  เรียน จนท.ที่รับผิดชอบงาน อสม.ทุกรพ.สต.ขอความกรุณาส่ง ข้อมุ,อสม.ให้ด่วนด้วยมีไฟล์แนบ(317 reads)  
  18/10/2016

   

  Total 1437 Record 48 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 15 [16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48] Next >> << Home >>

  websurin.net
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  โทร. 042-597096 แฟ็กซ์ 042-597720
  Webmaster : nawa209@Gmail.com phone:0817081416