Untitled-1 Untitled-1
Organization
 • Admin
 • บุคลากร สสอ.นาหว้า
 • วิสัยทัศน์
 • แผนที่
 • Locker
 • ประชาสัมพันธ์ คบส. (407)
 • สอ.ดอนแดง (140)
 • สอ.ดอนปอ (209)
 • สอ.ดอนศาลา (119)
 • สอ.นางัว (33)
 • สอ.ท่าเรือ (51)
 • สอ.นาคูณใหญ่ (213)
 • สอ.นาคอย (119)
 • สอ.อูนนา (10)
 • สอ.โคกสะอาด (83)
 • รพช.นาหว้า (296)
 • งานบริหาร(สสอ.) (20)
 • งานวิชาการ(ผช.) (66)
 • งานจุฑามาศ (8)
 • งานอัมพัชรา (307)
 • งานศิริเพชร (20)
 • งานสิริพร (174)
 • งานศิรินทิพย์ (60)
 • คุณวิไลศักดิ์ (52)
 • คุณปัณฑิตา (29)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • Report_SSO
 • ระบบติดตามโครงการ สสจ.นพ.
 • ระบบรายงาน สสอ.นาหว้า
 • ส่งระบาดวิทยา 506 สสอ.
 • E-Report สสจ.2060
 • R506 DASHBOARD
 • GIS ข้อมูลสุขภาพ
 • Health Data Center
 • ระบบสารบัญใหม่
 • ศูนย์ข้อมูล งาน คบส.
 • ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน HHC
 • HT/DM
 • CASCAP_มะเร็งตับ
 • OVSK_คัดกรอง
 • แผนเงินบำรุง 2562
 • คีย์ข้อมูลสถานะเงินบำรุง 2562
 • ส่งงบทดลองปี2562
 • บันทึกข้อมูล แพทย์แผนไทย
 • รายงานการใช้พลังงาน
 • ตรวจสอบเงินเดือน
 • ฎีกา สสอ.2562
 • Link_job
 • KM-นาหว้า
 • คู่มือการทำงาน
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้รากสาดใหญ่ รพสต.นางัว
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.ท่าเรือ
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.เหล่าพัฒนา
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.โคกสะอาด
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.นาคอย
 • พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ ผ้ามุกไหมงามตา อาชีพปริศนา พัฒนาหัตกรรมไทย

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  1564 :
  รับสมัครผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(283 reads)  
  18/11/2016
  1563 :
  เชิญสมัครอบรม ผบก. ผบต. ปี 60(271 reads)  
  17/11/2016
  1562 :
  ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล(244 reads)  
  17/11/2016
  1561 :
  แจ้ง ผอ.รพ.สต ทุกแก่ง จนท.ที่รับผิดชอบ อสม. แจ้งการซ้อมนำเสนอ อสม.ดีเด่นก่อนไปจังหวั(275 reads)  
  16/11/2016
  1560 :
  ขอเชิญประชุม(291 reads)  
  16/11/2016
  1559 :
  ขอความร่วมมือดำเนินการ/ประชาสัมพันธ์(281 reads)  
  16/11/2016
  1558 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ท่าเรือ นาคูณใหญ่ ดอนศาลา (264 reads)  
  14/11/2016
  1557 :
  โยคะในผู้สูงอายุ(258 reads)  
  11/11/2016
  1555 :
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น 11 พย. 59 ที่ สสอ.นาหว้า มีไฟล์แนบ(268 reads)  
  07/11/2016
  1553 :
  ขอเชิญประชุมโครงการ r2r(227 reads)  
  07/11/2016
  1552 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ดอนศาลา (224 reads)  
  07/11/2016
  1551 :
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่(219 reads)  
  07/11/2016
  1550 :
  ส่งสำเนาคำสั่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ(230 reads)  
  03/11/2016
  1549 :
  ให้สำรวจและประเมินร้านเสริมสวย/ร้านตัดผมในเขตรับผิดชอบของแต่ล่ะรพ.สต.ส่งสสอ.นาหว้า 9พย.59(233 reads)  
  03/11/2016
  1548 :
  เรียน ผอ.รพ.สต./ จนท.ผู้รับผิดชอบงานอสม. แจ้งงานอสมงดีเด่นด่วนค่ะ มีไฟล์แนบค่ะ(232 reads)  
  03/11/2016
  1547 :
  มูลค่ายา เดือน ตุลาคม 59(237 reads)  
  03/11/2016
  1546 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน(216 reads)  
  01/11/2016
  1545 :
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ(258 reads)  
  27/10/2016
  1544 :
  ขอเชิญประชุม(294 reads)  
  27/10/2016
  1543 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.นาคอย ขอให้คีย์รายงาน อสม.ให้ด้วยค่ะ(243 reads)  
  26/10/2016
  1542 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.นาคูณใหญ่ งานด่วน มีไฟล์แนบ(268 reads)  
  26/10/2016
  1541 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ท่าเรือ งานด่วน มีไฟล์แนบ(280 reads)  
  26/10/2016
  1540 :
  ตัวอย่างรายงาน สำรวจข้อมูล อวล. 4 รายงาน ส่งด่วน(283 reads)  
  25/10/2016
  1539 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เชิญร่วมงานประชุมเพลิงพระวัดธาตุประสิทธิ์ มีไฟล์แนบ(310 reads)  
  18/10/2016
  1536 :
  เรียน จนท.ที่รับผิดชอบงาน อสม.ทุกรพ.สต.ขอความกรุณาส่ง ข้อมุ,อสม.ให้ด่วนด้วยมีไฟล์แนบ(296 reads)  
  18/10/2016
  1535 :
  ด่วน!!!! หนังสือจากงานโรคติดต่อ(279 reads)  
  17/10/2016
  1534 :
  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูล งาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ส่ง 25 ตค 59(230 reads)  
  17/10/2016
  1533 :
  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูล งาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ส่ง 25 ตค 59(257 reads)  
  17/10/2016
  1532 :
  เรียน จนท.ที่รับผิดชอบงาน อสม.ทุกรพ.สต.แนวทางการค้ดเลือก อสม.ดีเด่น ปี 60 (276 reads)  
  17/10/2016
  1530 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน(240 reads)  
  12/10/2016

   

  Total 1432 Record 48 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 15 [16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48] Next >> << Home >>

  websurin.net
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  โทร. 042-597096 แฟ็กซ์ 042-597720
  Webmaster : nawa209@Gmail.com phone:0817081416