Untitled-1 Untitled-1
Organization
 • Admin
 • บุคลากร สสอ.นาหว้า
 • วิสัยทัศน์
 • แผนที่
 • Locker
 • ประชาสัมพันธ์ คบส. (302)
 • สอ.ดอนแดง (73)
 • สอ.ดอนปอ (18)
 • สอ.ดอนศาลา (41)
 • สอ.นางัว (9)
 • สอ.ท่าเรือ (36)
 • สอ.นาคูณใหญ่ (43)
 • สอ.นาคอย (46)
 • สอ.อูนนา (1)
 • สอ.โคกสะอาด (52)
 • รพช.นาหว้า (134)
 • งานบริหาร(สสอ.) (12)
 • งานวิชาการ(ผช.) (55)
 • งานจุฑามาศ (3)
 • งานอัมพัชรา (295)
 • งานศิริเพชร (13)
 • งานสิริพร (160)
 • งานศิรินทิพย์ (54)
 • คุณวิไลศักดิ์ (42)
 • คุณปัณฑิตา (22)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • Report_SSO
 • ระบบติดตามโครงการ สสจ.นพ.
 • ระบบรายงาน สสอ.นาหว้า
 • ส่งระบาดวิทยา 506 สสอ.
 • E-Report สสจ.2060
 • R506 DASHBOARD
 • GIS ข้อมูลสุขภาพ
 • Health Data Center
 • ระบบสารบัญใหม่
 • ศูนย์ข้อมูล งาน คบส.
 • ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน HHC
 • HT/DM
 • CASCAP_มะเร็งตับ
 • OVSK_คัดกรอง
 • แผนเงินบำรุง 2562
 • คีย์ข้อมูลสถานะเงินบำรุง 2561
 • ส่งงบทดลองปี2562
 • บันทึกข้อมูล แพทย์แผนไทย
 • รายงานการใช้พลังงาน
 • คำสั่ง-กฏระเบียบ
 • โอนเงินให้หน่วยบริการ
 • ตรวจสอบเงินเดือน
 • วาระการประชุม
 • Link_job
 • KM-นาหว้า
 • คู่มือการทำงาน
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้รากสาดใหญ่ รพสต.นางัว
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.ท่าเรือ
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.เหล่าพัฒนา
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.โคกสะอาด
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.นาคอย
 • พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ ผ้ามุกไหมงามตา อาชีพปริศนา พัฒนาหัตกรรมไทย

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  1622 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ท่าเรือ และเหล่าพัฒนา ส่งรายชื่อ อสม.เช้าวันนี้ให้ด่วนด้วยจะส่งสสจ.แล้วค่ะ(114 reads)  
  23/01/2017
  1621 :
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ DHS(148 reads)  
  23/01/2017
  1620 :
  ขอเชิญประชุม(157 reads)  
  23/01/2017
  1619 :
  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม(127 reads)  
  20/01/2017
  1618 :
  ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม(146 reads)  
  20/01/2017
  1617 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.และจนท.ที่รับผิดชอบงานอสม.ทุกท่านขอรายชื่ออสม.ด่วนตามไฟล์ที่แนบมา(160 reads)  
  19/01/2017
  1616 :
  ขอเชิญร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(149 reads)  
  19/01/2017
  1615 :
  ขอเชิญประชุมเข้าร่วมพัฒนางานตามประเด็นอำเภอลิขสิทธิ์(136 reads)  
  18/01/2017
  1614 :
  ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้(129 reads)  
  18/01/2017
  1613 :
  เชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ รพ.นครพนม ชั้น 5 วันที่ 18 มค.60(135 reads)  
  17/01/2017
  1612 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ดอนศาลา(162 reads)  
  12/01/2017
  1611 :
  ขอเชิญประชุม(167 reads)  
  12/01/2017
  1609 :
  สรุปทะเบียน ไข้เลือดออก 43 แฟ้ม ทั้งปี ส่งสอบเบื้องต้นเฉพาะที่ยังไม่ส่งเข้า ตามไฟล์แนบ(169 reads)  
  06/01/2017
  1608 :
  สรุปผลงาน r8 dashboard ตามไฟล์แนบ(178 reads)  
  06/01/2017
  1607 :
  ด่วน ขอข้อมูลเพื่อเตรียมรับผู้ตรวจราชการ (171 reads)  
  05/01/2017
  1606 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.นางัว ดีย์รายงาน อสม.เดือนธันวาคม 59 ให้ด้วยค่ะ(118 reads)  
  04/01/2017
  1605 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.อูนนา,นาคูณใหญ่,ท่าเรือ คีย์รายงานทันต เดือน ธันวาคม59 ให้ด้วย(111 reads)  
  04/01/2017
  1604 :
  มูลค่ายา เดือน ธันวาคม 59(169 reads)  
  04/01/2017
  1603 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน(170 reads)  
  30/12/2016
  1602 :
  งานเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหารในช่วงเทศกาลปีใหม่31ธค.-3มค.60 ส่งรายงานพร้อมรูปถ่ายมาสสอ.นาหว้า16มค.60(158 reads)  
  29/12/2016
  1601 :
  สำรวจข้อมูล(139 reads)  
  29/12/2016
  1600 :
  ตัวชี้วัด งานภาคประชาชนที้งหมด(149 reads)  
  28/12/2016
  1599 :
  รายละเอียดงานภาคประชาชน(154 reads)  
  28/12/2016
  1598 :
  แจ้ง คำสั่ง จนท.ขึ้นเวรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 มีไฟล์แนบ(161 reads)  
  28/12/2016
  1597 :
  โหลดไฟล์ตัวจริง ไปอบรมงาน cdc 23 ธค.2559 OVSK ที่ไฟล์แนบ(124 reads)  
  26/12/2016
  1596 :
  โหลดไฟล์ตัวจริง ไปอบรมงาน cdc 21-22 ธค.59 ที่ไฟล์แนบ(136 reads)  
  26/12/2016
  1595 :
  ขอให้ทุกแห่งส่งรายงานภายในวันที่ 27 ธันวาคม 59 (ไม่เกินเที่ยง)(182 reads)  
  23/12/2016
  1594 :
  ขอเชิญเข้าประชุมอำเภอลิขสิทธิ์(155 reads)  
  22/12/2016
  1593 :
  ขอเชิญประชุม(181 reads)  
  22/12/2016
  1592 :
  โครงการมหกรรมรวมพลังสร้างความดี สุขภาพดี ถวายพ่อหลวง ปี 2559(144 reads)  
  21/12/2016

   

  Total 1393 Record 47 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 12 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47] Next >> << Home >>

  websurin.net
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  โทร. 042-597096 แฟ็กซ์ 042-597720
  Webmaster : nawa209@Gmail.com phone:0817081416