Untitled-1 Untitled-1
Organization
 • Admin
 • บุคลากร สสอ.นาหว้า
 • วิสัยทัศน์
 • แผนที่
 • Locker
 • ประชาสัมพันธ์ คบส. (335)
 • สอ.ดอนแดง (53)
 • สอ.ดอนปอ (57)
 • สอ.ดอนศาลา (79)
 • สอ.นางัว (16)
 • สอ.ท่าเรือ (17)
 • สอ.นาคูณใหญ่ (48)
 • สอ.นาคอย (47)
 • สอ.อูนนา (1)
 • สอ.โคกสะอาด (48)
 • รพช.นาหว้า (167)
 • งานบริหาร(สสอ.) (14)
 • งานวิชาการ(ผช.) (57)
 • งานจุฑามาศ (5)
 • งานอัมพัชรา (300)
 • งานศิริเพชร (16)
 • งานสิริพร (168)
 • งานศิรินทิพย์ (56)
 • คุณวิไลศักดิ์ (44)
 • คุณปัณฑิตา (25)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • Report_SSO
 • ระบบติดตามโครงการ สสจ.นพ.
 • ระบบรายงาน สสอ.นาหว้า
 • ส่งระบาดวิทยา 506 สสอ.
 • E-Report สสจ.2060
 • R506 DASHBOARD
 • GIS ข้อมูลสุขภาพ
 • Health Data Center
 • ระบบสารบัญใหม่
 • ศูนย์ข้อมูล งาน คบส.
 • ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน HHC
 • HT/DM
 • CASCAP_มะเร็งตับ
 • OVSK_คัดกรอง
 • แผนเงินบำรุง 2562
 • คีย์ข้อมูลสถานะเงินบำรุง 2562
 • ส่งงบทดลองปี2562
 • บันทึกข้อมูล แพทย์แผนไทย
 • รายงานการใช้พลังงาน
 • ตรวจสอบเงินเดือน
 • ฎีกา สสอ.2562
 • Link_job
 • KM-นาหว้า
 • คู่มือการทำงาน
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้รากสาดใหญ่ รพสต.นางัว
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.ท่าเรือ
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.เหล่าพัฒนา
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.โคกสะอาด
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.นาคอย
 • พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ ผ้ามุกไหมงามตา อาชีพปริศนา พัฒนาหัตกรรมไทย

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  1638 :
  เชิญจนท.สาสุขทุกท่าน ทานข้าวเที่ยงร่วมกัน ทีมแอรโรบิคเลี้ยงที่สสอ.นาหว้า เชิญทุกคนค่ะ(178 reads)  
  06/02/2017
  1637 :
  ขอเชิญประชุม รพ.สต.ติดดาว(190 reads)  
  03/02/2017
  1636 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกท่าน รายละเอียดเงิน อสม.เข้าบัญชี ขอให้ถ่ายสมุดบัญชีอสม.ส่งสสอ.วันจันทร์6กพ.60 ด้ว(203 reads)  
  03/02/2017
  1635 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน(197 reads)  
  03/02/2017
  1634 :
  มูลค่ายา เดือน มกราคม 60(216 reads)  
  01/02/2017
  1632 :
  ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่งประเมินตนเองตามแบบประเมินนี้ ส่งเข้า สสอ.นาหว้า 8กพ.60(163 reads)  
  01/02/2017
  1631 :
  ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่งประเมินตนเองตามแบบประเมินนี้ ส่งเข้า สสอ.นาหว้า 8กพ.60(193 reads)  
  01/02/2017
  1630 :
  แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพงานอนามัยสิ่งแวดล้อม(176 reads)  
  01/02/2017
  1629 :
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนปั่นจักรยาน(211 reads)  
  01/02/2017
  1628 :
  ขอความร่วมมือทุก รพ.สต.ทุกแห่งตรวจสอบและรายงานการผลิต/จำหน่ยน้ำตามโครงการประชารัฐ(173 reads)  
  01/02/2017
  1627 :
  คำสั่งกรีนแอนครีนระดับอำเภอให้ทุก รพ.สต.ทุกแห่ง ประยุกต์เป็นของตัวเองตามความเหมะสม(188 reads)  
  31/01/2017
  1626 :
  ขอเชิญประชุมงานแพทย์แผนไทย(187 reads)  
  30/01/2017
  1625 :
  ส่งหนังสือ อวล.หนังสือแจ้งให้ลงข้อมูลnehis หนังสือประชาสัมพันธ์ซีรัส์ความรู้ อพท.หนังมติ ครม.(187 reads)  
  26/01/2017
  1624 :
  แจ้งให้ทราบและเก็บทำงาน เกณฑ์ของโรคติดต่อ ตามเกณฑ์อำเภอควบคุมโรค ตามไฟล์(185 reads)  
  24/01/2017
  1623 :
  ด่วน ให้คีย์ รายงาน ereport cdc03 ไข้เลือดออก นาคอย,ดอนแดง,โคกสะอาด,ดอนศาลา,ท่าเรือ,นาคูณใหญ่ ต้อง(165 reads)  
  23/01/2017
  1622 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ท่าเรือ และเหล่าพัฒนา ส่งรายชื่อ อสม.เช้าวันนี้ให้ด่วนด้วยจะส่งสสจ.แล้วค่ะ(152 reads)  
  23/01/2017
  1621 :
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ DHS(192 reads)  
  23/01/2017
  1620 :
  ขอเชิญประชุม(188 reads)  
  23/01/2017
  1619 :
  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม(161 reads)  
  20/01/2017
  1618 :
  ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม(185 reads)  
  20/01/2017
  1617 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.และจนท.ที่รับผิดชอบงานอสม.ทุกท่านขอรายชื่ออสม.ด่วนตามไฟล์ที่แนบมา(206 reads)  
  19/01/2017
  1616 :
  ขอเชิญร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(188 reads)  
  19/01/2017
  1615 :
  ขอเชิญประชุมเข้าร่วมพัฒนางานตามประเด็นอำเภอลิขสิทธิ์(173 reads)  
  18/01/2017
  1614 :
  ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้(168 reads)  
  18/01/2017
  1613 :
  เชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ รพ.นครพนม ชั้น 5 วันที่ 18 มค.60(170 reads)  
  17/01/2017
  1612 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ดอนศาลา(197 reads)  
  12/01/2017
  1611 :
  ขอเชิญประชุม(202 reads)  
  12/01/2017
  1609 :
  สรุปทะเบียน ไข้เลือดออก 43 แฟ้ม ทั้งปี ส่งสอบเบื้องต้นเฉพาะที่ยังไม่ส่งเข้า ตามไฟล์แนบ(207 reads)  
  06/01/2017
  1608 :
  สรุปผลงาน r8 dashboard ตามไฟล์แนบ(212 reads)  
  06/01/2017
  1607 :
  ด่วน ขอข้อมูลเพื่อเตรียมรับผู้ตรวจราชการ (206 reads)  
  05/01/2017

   

  Total 1408 Record 47 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 12 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47] Next >> << Home >>

  websurin.net
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  โทร. 042-597096 แฟ็กซ์ 042-597720
  Webmaster : nawa209@Gmail.com phone:0817081416