Untitled-1 Untitled-1
Organization
 • Admin
 • บุคลากร สสอ.นาหว้า
 • วิสัยทัศน์
 • แผนที่
 • Locker
 • ประชาสัมพันธ์ คบส. (432)
 • สอ.ดอนแดง (15)
 • สอ.ดอนปอ (250)
 • สอ.ดอนศาลา (17)
 • สอ.นางัว (18)
 • สอ.ท่าเรือ (38)
 • สอ.นาคูณใหญ่ (255)
 • สอ.นาคอย (62)
 • สอ.อูนนา (35)
 • สอ.โคกสะอาด (129)
 • รพช.นาหว้า (324)
 • งานบริหาร(สสอ.) (20)
 • งานวิชาการ(ผช.) (66)
 • Anongpan (7)
 • งานอัมพัชรา (307)
 • นฤมล (2)
 • งานสิริพร (174)
 • งานศิรินทิพย์ (60)
 • คุณวิไลศักดิ์ (55)
 • Thanawat (5)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • Report_SSO
 • ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์
 • ระบบติดตามโครงการ สสจ.นพ.
 • ระบบรายงาน สสอ.นาหว้า
 • ส่งระบาดวิทยา 506 สสอ.
 • E-Report สสจ.2060
 • R506 DASHBOARD
 • GIS ข้อมูลสุขภาพ
 • Health Data Center
 • ระบบสารบัญใหม่
 • ศูนย์ข้อมูล งาน คบส.
 • ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน HHC
 • HT/DM
 • CASCAP_มะเร็งตับ
 • OVSK_คัดกรอง
 • แผนเงินบำรุง 2562
 • ส่งงบทดลองปี2562
 • บันทึกข้อมูล แพทย์แผนไทย
 • รายงานการใช้พลังงาน
 • ฎีกา สสอ.2562
 • Link_job
 • KM-นาหว้า
 • คู่มือการทำงาน
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้รากสาดใหญ่ รพสต.นางัว
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.ท่าเรือ
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.เหล่าพัฒนา
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.โคกสะอาด
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.นาคอย
 • พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ ผ้ามุกไหมงามตา อาชีพปริศนา พัฒนาหัตกรรมไทย

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  1283 :
  นาคอย,อูนนา,ดอนแดง,โคก,ดอนปอ,ท่าเรือ คีย์ รง. CDC03 เดือน มค.59 ด้วยครับวันนี้(290 reads)  
  22/01/2016
  1282 :
  หนังสือรายละเอียดไปอบรมขอนแก่น LTC วันที่ 25-26 มค.59(307 reads)  
  22/01/2016
  1281 :
  หนังสือขออนุญาตไปราชการประชุม EPI(347 reads)  
  21/01/2016
  1280 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.นาคอย ท่าเรือ เอกสารไปอบรม 21 มค.59(323 reads)  
  20/01/2016
  1279 :
  เรียน ผอ.รพ.สต /จนท.รับผิดชอบงาน ANC ทุกท่าน ขอข้อมูลด่วน ตามรายละเอียดที่แนบมา(284 reads)  
  20/01/2016
  1278 :
  เรียน ผอ.รพ./จนท.รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก แจ้งแผนการอบรม มีไฟล์แนบค่ะ(344 reads)  
  18/01/2016
  1277 :
  เรียน ผอ.รพ./จนท.รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก แจ้งแผนการอบรมโครงการพัฒนางานอนามัยแม่เด็ก(323 reads)  
  18/01/2016
  1276 :
  เรียน จนท.ที่รับผิดชอบงาน ทส.003 ทุกท่านที่ไหนยังไม่ส่งขอให้รีบส่งด้วยค่ะ(315 reads)  
  18/01/2016
  1275 :
  เรียนผอ.รพ.สต./จนท.ที่รับผิดงานงานการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกท่านครบกำหนดส่งรายงานล้วค่ะ(319 reads)  
  18/01/2016
  1274 :
  เรียน ผอ.รพ.สต./จนท.ที่รับผิดชอบงานกิจกรรมวันเด็ก ดอนแดง เหล่าพัฒนา ส่งด่วนด้วยค่ะจังหวัดทวงแล้ว(309 reads)  
  18/01/2016
  1273 :
  รพ.สต.ทุกแห่ง ขอความร่วมมือคีย์ ereport cdc03 เดือน ธค58,มค.59 ย้อนหลังให้ด้วยครับ(324 reads)  
  15/01/2016
  1272 :
  แผนออกประเมินวัคซีน srrt ศูนย์ 20-22 มค.58(326 reads)  
  15/01/2016
  1271 :
  ขออนุญาตไปราชการตับ ม.เกษตร 18-1-58 มาแล้ว(321 reads)  
  14/01/2016
  1270 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ดอนศาลา ท่าเรือ เชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม(318 reads)  
  14/01/2016
  1269 :
  18 มค.59 เชิญงานมะเร็งตับทุกท่านร่วมรณรงค์ ณ หอวิโรจอิ่มพิทักษ์ ม.เกษตร สกล(309 reads)  
  14/01/2016
  1268 :
  หนังสือค่าตอบแทน วันหยุดราชการ (337 reads)  
  13/01/2016
  1267 :
  เรียน ผอ.รพ.สต. ท่าเรือ ดอนแดง โคกสะอาด เหล่าพัฒนา ส่งรายงานการจัดกิจกรรมวันเด็กวันนี้ด่วนด้วยค่ะ(299 reads)  
  13/01/2016
  1266 :
  เรียน จนท.รับผิดชอบงานทันต ขอให้ส่งรายงาน การตรวจฟันในนร.ประถม อนุบาล ศพด.ด้วย(285 reads)  
  13/01/2016
  1265 :
  เรียน จนท.รับผิดชอบงานอนามัยแม่-เด็ก วันที่ 13 มค.59 เวลา 13.00 น.ประชุมที่สสอ.นาหว้า(284 reads)  
  13/01/2016
  1264 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.และจนท.รับผิดชอบงานทุกท่านครบกำหนดส่งรายงานกิจกรรมวันเด็กแล้วค่ะ(319 reads)  
  11/01/2016
  1262 :
  ขอเชิญประชุม เน้น ผอ.และผู้รับผิดชอบงาน(306 reads)  
  11/01/2016
  1261 :
  สสจ.นพ ขอข้อมูลและรายงานวัคซีน ส่งเป็นไฟล์มาทางเฟสวันนี้เลยครับ(296 reads)  
  11/01/2016
  1260 :
  เรียน จนท.รับผิดชอบงานANC 8มค.59 เวลา 8.30น ประชุมที่สสอ.นาหว้าค่ะ(292 reads)  
  07/01/2016
  1258 :
  หนังสือเชิญประชุมงานNCD(301 reads)  
  07/01/2016
  1257 :
  แจ้ง รพ.สต.ดอนแดง รายงาน ก2.ได้รับแล้วค่ะ หน.เกษียนหนังสือพอดี ขอโทษค่ะ(285 reads)  
  06/01/2016
  1256 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกท่าน /จนท.ที่รับผิดชอบ งานแม่-เด็ก รพ.สต.นาคอย,นาคูณใหญ่ ดอนแดง ส่งรายงานก.2 เดือ(274 reads)  
  06/01/2016
  1255 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกท่าน รายละเอียดโครงการของขวัญปีใหม่ แนบรายละเอียดรายงานส่งค่ะ(304 reads)  
  06/01/2016
  1254 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกท่านให้จัดกิจกรรมวันเด็ก แล้วรายงานด้วยค่ะมีรายละเอียดแนบ(300 reads)  
  06/01/2016
  1253 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกท่าน สรุปมูลค่ายาเดือน ธันวาคม 58(286 reads)  
  06/01/2016
  1252 :
  ด่วน!!ให้รพ.สต.ทุกแห่งส่งข้อมูลผลการคัดกรองปี 59 ตามแบบฟอร์มในlockerแต่ละแห่ง (281 reads)  
  06/01/2016

   

  Total 1442 Record 49 Page : << Black [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] 24 [25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49] Next >> << Home >>

  websurin.net
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  โทร. 042-597096 แฟ็กซ์ 042-597720
  Webmaster : nawa209@Gmail.com phone:0817081416