สสอ.นาหว้า
 • Admin
 • บุคลากร สสอ.นาหว้า
 • วิสัยทัศน์
 • แผนที่
 • Locker
 • ประชาสัมพันธ์ คบส. (13)
 • สอ.ดอนแดง (11)
 • สอ.ดอนปอ (25)
 • สอ.ดอนศาลา (17)
 • สอ.นางัว (7)
 • สอ.ท่าเรือ (9)
 • สอ.นาคูณใหญ่ (14)
 • สอ.นาคอย (19)
 • สอ.อูนนา (16)
 • สอ.โคกสะอาด (50)
 • รพช.นาหว้า (132)
 • งานบริหาร (413)
 • งานวิชาการ (511)
 • งานส่งเสริม (204)
 • งานการเงิน (112)
 • หนังสือเวียนถึง อปท. (16)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • ระบบงาน
 • ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน HHC
 • GIS ข้อมูลสุขภาพ
 • ส่ง Health Data Center
 • PROVIS_new
 • คัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี
 • HT/DM
 • E-Report สสจ.(ใหม่)
 • ระบบสารบัญใหม่
 • ระบบรายงาน สสอ.นาหว้า
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • บันทึกข้อมูลบริการแพทย์แผนไทย
 • คำสั่ง-กฏระเบียบ
 • งานประกันสุขภาพ-นาหว้า
 • โอนเงินให้หน่วยบริการ
 • แบบฟอร์ม
 • ตรวจสอบเงินเดือน
 • วาระการประชุม
 • มุมจัดการความรู้ (KM)
 • KM-นาหว้า
 • คู่มือการทำงาน
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้รากสาดใหญ่ รพสต.นางัว
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.ท่าเรือ
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.เหล่าพัฒนา
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.โคกสะอาด
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.นาคอย
 • ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 226 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
  พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ ผ้ามุกไหมงามตา อาชีพจากภูมิปัญญา พัฒนาหัตกรรมไทย
  ข่าวด่วน

  917 :
  เรียนผอ.รพ.สต.และจนท.ที่รับผิดชอบงานNCDขอให้ลงข้อมูลตามเอกสารที่ส่งมานี้ให้ดว้ยค่ะ(17 คนอ่าน)   22/10/2557
  916 :
  เชิญประชุมปรับฐานบัญชีเดือน กันยายน ๕๗(30 คนอ่าน)   22/10/2557
  915 :
  เรียน ผอ.รพ.สต./จนท.ที่รับผิดชอบงานอสม. ขอให้ทุก รพ.สต.ทำการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ปี 58 (31 คนอ่าน)   20/10/2557
  914 :
  แจ้ง การยกเลิกการประชุม เชิงปฏิบัติด้านข้อมูลสารสนเทศ ภายวันที่ 16-17 ตุลาคม 2557 ออกไปเป็นอาทิตย์หน(48 คนอ่าน)   15/10/2557
  912 :
  ขอเชิญประชุม งาน ไอที(67 คนอ่าน)   13/10/2557
  911 :
  แจ้งรพ.สต. ท่าเรือ นางัว เหล่าพัฒนา ขอความกรุณาคีย์ข้อมูลด่วนให้ด้วยวันนี้(68 คนอ่าน)   09/10/2557
  910 :
  ส่งรายงานด่วน วันที่ 9 ตุลาคม 2557(73 คนอ่าน)   08/10/2557
  909 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน(71 คนอ่าน)   06/10/2557
  908 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ขอเชิญประชุม Web Conference 3 ตค.57(782 คนอ่าน)   02/10/2557
  907 :
  สรุปมูลค่ายาเดือนกันยายน57(53 คนอ่าน)   01/10/2557
  906 :
  ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ประชุมเงินเดือน วันที่ 30 กย.57 เวลา 09.00น.ที่สสอ.นาหว้า(67 คนอ่าน)   26/09/2557
  905 :
  26 กย.57 เวลา 13.00นขอเชิญผู้รับผิดชอบงานทันตระดับรพ.สต.ทุกท่านประชุมที่รพ.นาหว้า(64 คนอ่าน)   24/09/2557
  904 :
  เชิญประชุมผู้รับผิดชอบ oscc(69 คนอ่าน)   22/09/2557
  903 :
  แนวทางการจัดทำคำของบกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น(68 คนอ่าน)   19/09/2557
  902 :
  ด่วนๆขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ประชุมทำแผนงบกระตุ้นเศรษฐกิจวันอาทิตย์ที่21 เวลา 09.00น.ที่ สสอ.นาหว้า(112 คนอ่าน)   19/09/2557  ข่าวสาร/สาระ/กิจกรรม

  RSS Feed หน้าแรก : ข่าวทั่วไป
  การจัดสรรงบบริการแพทย์แผนไทย ๒๕๕๖ เขต๘
   การจัดสรรงบบริการแพทย์แผนไทย ๒๕๕๖ เขต๘ ฮิต04 มี.ค. 2556
   การจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วครา... ฮิต22 ม.ค. 2556
    OP/PP NHSO 2556  ฮิต16 พ.ย. 2555
   ปรับโครงสร้าง JHCIS เพื่อรองรับการบันทึก... ฮิต02 ก.ค. 2555
  อ่านทั้งหมด
   RSS Feed หน้าแรก : กิจกกรรมในพื้นที่
  การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
   การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต29 พ.ค. 2556
   ผลงานการมีส่วนร่วมของชุมชน รพสต.โคกสะอาด... ฮิต16 มี.ค. 2555
   มหกรรมตลาดนัดสุขภาพ ครั้งที่ ๓ วันที่14 ... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต28 ก.พ. 2555
   รพ.สต. โคกสะอาด ร่วมกืจกรรม จริยธรรม คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต29 เม.ย. 2554
  อ่านทั้งหมด
   RSS Feed หน้าแรก : ข่าวจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
  การรับสมัครสมาชิกสมทบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม
   การรับสมัครสมาชิกสมทบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะ... ฮิต17 ก.พ. 2556
   ตรวจสอบข้อมุลของสมาชิก สหกรณ์ฯ ฮิต03 ก.ค. 2555
   ขยายเวลา ยื่นขอทุนการศึกษาบุตร 16 กค.255... ฮิต29 มิ.ย. 2555
   สหกรร์ออมทรัพย์ เปิดวงเงินกู้ฉุกเฉิน พิเศ... ฮิต28 ก.พ. 2555
  อ่านทั้งหมด
   
  ข่าวทุกหมวด

  ปฎิทินกิจกรรม


  ผู้บริหาร

  นายสมชาย แสนลัง
  สาธารณสุขอำเภอนาหว้า
  ประเมินผลการดำเนินงาน
 • ผลการประเมินยุทธศาตร์
 • ผลงานOP-PP
 • ข้อมูลการให้บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
 • ผลงาน ncd screen 2556
 • เป้าหมายการคัดกรอง NCD
 • ผลงาน _cockpit (มาตรวัด)
 • Health Data Mart N K P.
 • เว็บลิงค์
 • QOF_cockpit57
 • Update OP-PP
 • สนง.สาธารณสุขจังหวัด(ใหม่)
 • ตรวจสอบสิทธิ์.สปสช.
 • ตรวจสอบผลงาน กับ สปสช.เขต8
 • ตรวจสอบสิทธิ์กรมบัญชีกลาง
 • รายงานการใช้พลังงาน
 • สปสชเขต.อุดร
 • อัปเดท JHCIS
 • สุขภาพภาคประชาชน(อสม.)
 • คีย์ข้อทรัพยากรและข้อมูลบุคลากร
 • สหกรณ์ฯสาธารณสุข(ใหม่)
 • หนังพิมพ์ออนไลน์
 • ปฏิทินวันหยุดราชการ 2557
 • สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
 • ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและการป้องกันโรครายบุคคล ปี56
 • เพลงออนไลน์ 24ชม.
 • ผังองค์กรค์
   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนศาลา
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าพัฒนา
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแดง
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางัว
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเรือ
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคูณใหญ่
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคอย
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอูนนา
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด
   
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  โทร. 042-597096 แฟ็กซ์ 042-597720
  Webmaster : nawa209@Gmail.com phone:0817081416
  ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์