สสอ.นาหว้า
 • Admin
 • บุคลากร สสอ.นาหว้า
 • วิสัยทัศน์
 • แผนที่
 • Locker
 • ประชาสัมพันธ์ คบส. (6)
 • สอ.ดอนแดง (7)
 • สอ.ดอนปอ (29)
 • สอ.ดอนศาลา (38)
 • สอ.นางัว (10)
 • สอ.ท่าเรือ (14)
 • สอ.นาคูณใหญ่ (52)
 • สอ.นาคอย (24)
 • สอ.อูนนา (20)
 • สอ.โคกสะอาด (51)
 • รพช.นาหว้า (129)
 • งานบริหาร (407)
 • งานวิชาการ (511)
 • งานส่งเสริม (201)
 • งานการเงิน (112)
 • หนังสือเวียนถึง อปท. (16)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • ระบบงาน
 • ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน HHC
 • GIS ข้อมูลสุขภาพ
 • ส่ง Health Data Center
 • PROVIS_new
 • คัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี
 • HT/DM
 • E-Report สสจ.(ใหม่)
 • ระบบสารบัญใหม่
 • ระบบรายงาน สสอ.นาหว้า
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • บันทึกข้อมูลบริการแพทย์แผนไทย
 • คำสั่ง-กฏระเบียบ
 • งานประกันสุขภาพ-นาหว้า
 • โอนเงินให้หน่วยบริการ
 • แบบฟอร์ม
 • ตรวจสอบเงินเดือน
 • วาระการประชุม
 • ข้อมูลผู้ป่วยและสงสัยไข้เลือดออก อำเภอนาหว้า ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2556
 • มุมจัดการความรู้ (KM)
 • KM-นาหว้า
 • คู่มือการทำงาน
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้รากสาดใหญ่ รพสต.นางัว
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.ท่าเรือ
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.เหล่าพัฒนา
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.โคกสะอาด
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.นาคอย
 • ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 328 บุคคลทั่วไป และ 73 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
  พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ ผ้ามุกไหมงามตา อาชีพจากภูมิปัญญา พัฒนาหัตกรรมไทย
  ข่าวด่วน

  903 :
  แนวทางการจัดทำคำของบกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น(7 คนอ่าน)   19/09/2557
  902 :
  ด่วนๆขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ประชุมทำแผนงบกระตุ้นเศรษฐกิจวันอาทิตย์ที่21 เวลา 09.00น.ที่ สสอ.นาหว้า(7 คนอ่าน)   19/09/2557
  901 :
  เชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก(53 คนอ่าน)   16/09/2557
  900 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกท่านแจ้ง สรุปมูลค่ายา เดือน สิงหาคม 57 หน้าที่ 4(22 คนอ่าน)   15/09/2557
  899 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกท่านแจ้ง สรุปมูลค่ายา เดือน สิงหาคม 57 หน้าที่ 3(15 คนอ่าน)   15/09/2557
  898 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกท่านแจ้ง สรุปมูลค่ายา เดือน สิงหาคม 57 หน้าที่ 2(12 คนอ่าน)   15/09/2557
  897 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกท่านแจ้ง สรุปมูลค่ายา เดือน สิงหาคม 57 หน้าที่ 1(16 คนอ่าน)   15/09/2557
  896 :
  ขอเลื่อนวันรับเครื่องวัดความชื้นห้องยาและทอร์โมมิเตอร์(19 คนอ่าน)   15/09/2557
  895 :
  แจ้งพยาบาลทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญปรำจำปี17 กันยายน 2557 ที่ สสจ.นครพนม(38 คนอ่าน)   12/09/2557
  894 :
  แจ้ง ผอ.รพ.สต. ทุกแห่งทราบ และผู้รับผิดชอบงานอสม.ทุกท่าน(36 คนอ่าน)   12/09/2557
  893 :
  ใบสมัคร พอ.สอ.(31 คนอ่าน)   12/09/2557
  892 :
  ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง ข้าราชการ(31 คนอ่าน)   12/09/2557
  889 :
  ขอเชิญผูกแขน รับขวัญ ลูกนางสุภาพร ไชยมาโย และรับประทานอาหาร ร่วมกัน(38 คนอ่าน)   08/09/2557
  888 :
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน(64 คนอ่าน)   03/09/2557
  886 :
  เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ที่ไหนยาหมดเบิกก่อน 15 กย.57 คลังยาจะปิดงบแล้วปี57นี้(32 คนอ่าน)   01/09/2557  ข่าวสาร/สาระ/กิจกรรม

  RSS Feed หน้าแรก : ข่าวทั่วไป
  การจัดสรรงบบริการแพทย์แผนไทย ๒๕๕๖ เขต๘
   การจัดสรรงบบริการแพทย์แผนไทย ๒๕๕๖ เขต๘ ฮิต04 มี.ค. 2556
   การจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วครา... ฮิต22 ม.ค. 2556
    OP/PP NHSO 2556  ฮิต16 พ.ย. 2555
   ปรับโครงสร้าง JHCIS เพื่อรองรับการบันทึก... ฮิต02 ก.ค. 2555
  อ่านทั้งหมด
   RSS Feed หน้าแรก : กิจกกรรมในพื้นที่
  การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
   การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต29 พ.ค. 2556
   ผลงานการมีส่วนร่วมของชุมชน รพสต.โคกสะอาด... ฮิต16 มี.ค. 2555
   มหกรรมตลาดนัดสุขภาพ ครั้งที่ ๓ วันที่14 ... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต28 ก.พ. 2555
   รพ.สต. โคกสะอาด ร่วมกืจกรรม จริยธรรม คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต29 เม.ย. 2554
  อ่านทั้งหมด
   RSS Feed หน้าแรก : ข่าวจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
  การรับสมัครสมาชิกสมทบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม
   การรับสมัครสมาชิกสมทบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะ... ฮิต17 ก.พ. 2556
   ตรวจสอบข้อมุลของสมาชิก สหกรณ์ฯ ฮิต03 ก.ค. 2555
   ขยายเวลา ยื่นขอทุนการศึกษาบุตร 16 กค.255... ฮิต29 มิ.ย. 2555
   สหกรร์ออมทรัพย์ เปิดวงเงินกู้ฉุกเฉิน พิเศ... ฮิต28 ก.พ. 2555
  อ่านทั้งหมด
   
  ข่าวทุกหมวด

  ปฎิทินกิจกรรม


  ผู้บริหาร

  นายสมชาย แสนลัง
  สาธารณสุขอำเภอนาหว้า
  ประเมินผลการดำเนินงาน
 • ผลการประเมินยุทธศาตร์
 • ผลงานOP-PP
 • ผลการประเมินส่งข้อมูลรายสัปดาห์
 • ข้อมูลการให้บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
 • ผลงาน ncd screen 2556
 • เป้าหมายการคัดกรอง NCD
 • ผลงาน _cockpit (มาตรวัด)
 • Health Data Mart N K P.
 • ผลการส่งข้อมูลในระบบ OP/PP Individual Data อำเภอนาหว้า
 • เว็บลิงค์
 • QOF_cockpit57
 • Update OP-PP
 • สนง.สาธารณสุขจังหวัด(ใหม่)
 • ตรวจสอบสิทธิ์.สปสช.
 • ตรวจสอบผลงาน กับ สปสช.เขต8
 • ตรวจสอบสิทธิ์กรมบัญชีกลาง
 • รายงานการใช้พลังงาน
 • สปสชเขต.อุดร
 • อัปเดท JHCIS
 • สุขภาพภาคประชาชน(อสม.)
 • คีย์ข้อทรัพยากรและข้อมูลบุคลากร
 • สหกรณ์ฯสาธารณสุข(ใหม่)
 • หนังพิมพ์ออนไลน์
 • ปฏิทินวันหยุดราชการ 2557
 • สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
 • ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและการป้องกันโรครายบุคคล ปี56
 • เพลงออนไลน์ 24ชม.
 • ผังองค์กรค์
   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนศาลา
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าพัฒนา
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแดง
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางัว
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเรือ
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคูณใหญ่
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคอย
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอูนนา
   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด
   
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  โทร. 042-597096 แฟ็กซ์ 042-597720
  Webmaster : nawa209@Gmail.com phone:0817081416
  ขอบคุณสำหรับเครดิตเว็บสุรินทร์