Untitled-1 Untitled-1
Organization
 • Admin
 • บุคลากร สสอ.นาหว้า
 • วิสัยทัศน์
 • แผนที่
 • Locker
 • ประชาสัมพันธ์ คบส. (108)
 • สอ.ดอนแดง (86)
 • สอ.ดอนปอ (34)
 • สอ.ดอนศาลา (34)
 • สอ.นางัว (10)
 • สอ.ท่าเรือ (30)
 • สอ.นาคูณใหญ่ (154)
 • สอ.นาคอย (59)
 • สอ.อูนนา (17)
 • สอ.โคกสะอาด (94)
 • รพช.นาหว้า (174)
 • งานบริหาร(สสอ.) (46)
 • งานวิชาการ(ผช.) (650)
 • งานจุฑามาศ (355)
 • งานอัมพัชรา (259)
 • งานสิริพร (97)
 • งานศิรินทิพย์ (41)
 • วิไลศักดิ์ (44)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • Report_SSO
 • แผนเงินบำรุง 2560
 • ระบบรายงาน สสอ.นาหว้า
 • ส่งระบาดวิทยา 506 สสอ.
 • CASCAP_มะเร็งตับ
 • R506 DASHBOARD
 • ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน HHC
 • GIS ข้อมูลสุขภาพ
 • ส่ง Health Data Center
 • PROVIS_new
 • ovscreen_มะเร็งตับ
 • HT/DM
 • E-Report สสจ.2060
 • ระบบสารบัญใหม่
 • บันทึกข้อมูล แพทย์แผนไทย
 • คำสั่ง-กฏระเบียบ
 • โอนเงินให้หน่วยบริการ
 • แบบฟอร์ม
 • ตรวจสอบเงินเดือน
 • วาระการประชุม
 • Link_job
 • KM-นาหว้า
 • คู่มือการทำงาน
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้รากสาดใหญ่ รพสต.นางัว
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.ท่าเรือ
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.เหล่าพัฒนา
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.โคกสะอาด
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.นาคอย
 • W_online
  ขณะนี้มี 27 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
  พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ ผ้ามุกไหมงามตา อาชีพจากภูมิปัญญา พัฒนาหัตกรรมไทย

  หมวด : ข่าวทั่วไป
  กลุ่มข่าว :
  ข่าวเด่น :  ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 435/2559 ปลดล๊อกเงินเดือนตัน ฮิต     สารสำคัญของการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ ปี ๒๕๕๗ ฮิต     การรับสมัครสมาชิกสมทบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม  ฮิต     การจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) และพนักงานราชการ เริ่มตั้งแต่คน... ฮิต     OP-PP_version3 มาใหม่ ฮิต    
   ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 435/2559 ปลดล๊อกเงินเดือนตัน (อ่าน 129 ครั้ง) ฮิต
  โดย : admin (26 ต.ค. 2559)ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 435/2559 ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ปรับปรุง (Update JHCIS) ฉบับล่าสุด (อ่าน 1395 ครั้ง) ฮิต
  โดย : admin (22 ก.พ. 2559) ปรับโครงสร้างฟิลด์ person.rightno และvisit.rightno(เลขที่บัตรสิทธิ) จาก varchar(20) เป็น varchar(18) ให้ตรงกับโครงสร้าง 21 แฟ้ม (person และ service) ...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   กรมบัญชีกลาง ยกเลิกจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 12วิธี เปลี่ย... (อ่าน 952 ครั้ง) ฮิต
  โดย : admin (17 เม.ย. 2558)สิ้น ก.ย.2558นี้กรมบัญชีกลาง ยกเลิกจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 12วิธี เปลี่ยนมาใช้ระบบใหม่
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   การจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบ... (อ่าน 2050 ครั้ง) ฮิต
  โดย : admin (22 ม.ค. 2556)หลักเกณฑ์และการจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) และพนักงานราชการ (ที่เคยจ้างไว้เป็นลูกจ้างชั่วคราว) และจ้างไว้ตั้งแต...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   คู่มือ JHCIS ฉบับสมบูรณ์ฺ จัดเต็ม (อ่าน 6481 ครั้ง) ฮิต
  โดย : admin (06 ก.พ. 2555)ดาวโหลดไฟล์ที่นี่.
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   OP-PP_version3 มาใหม่ (อ่าน 1639 ครั้ง) ฮิต
  โดย : admin (12 พ.ย. 2554)มาแล้วครับ version3
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ผลการออกรางวัลฉลากกาชาดการกุศล งานประเพณีไหลเรือไฟแ... (อ่าน 1164 ครั้ง) ฮิต
  โดย : admin (18 ต.ค. 2554)ผลการออกรางวัลฉลากกาชาดการกุศล งานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ปี 2554
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ดาวน์โหลดโปรแกรมใช้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น OP/PP  (อ่าน 980 ครั้ง) ฮิต
  โดย : admin (05 ส.ค. 2554)รพสต.ทุกแห่งควรมีโปรแกรม การตรวจสอบความถูกต้องการดีย์ข้อมูล เพื่อปรับปรุง แห่งใหน ลงไม่ได้ ติดต่อ admin_nawa
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ประชาสัมพันธ์เว็บสหกรณ์ใหม่ update_06/05/2554 (อ่าน 940 ครั้ง) ฮิต
  โดย : admin (09 พ.ค. 2554)เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม เปิดตัวแล้ว ตรวจสอบ ข้อมูลการเงินของตนเองได้...ฯลฯ
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ประชาสัมพันธ์แผนการปราบปราบการทุจริต อ.นาหว้า (อ่าน 1093 ครั้ง) ฮิต
  โดย : admin (10 มี.ค. 2554)ประชาสัมพันธ์แผนการปราบปราบการทุจริต อ.นาหว้า
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   การแต่งกายข้าราชการพลรือนสามัญ (อ่าน 1414 ครั้ง) ฮิต
  โดย : admins (10 ธ.ค. 2553)การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ใช้ปฏิบัติเลย
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   แนวทางการพัฒนาข้อมูล OP/PP Individual 2554 (อ่าน 1293 ครั้ง) ฮิต
  โดย : admin (04 ธ.ค. 2553)03/12/2553 แจ้งดาวน์โหลดโปรแกรม OPPP NHSO 2554 V 1.1.3 (Release) 28/11/2553 แจ้งปรับปรุงโปรแกรม OPPP NHSO 2554 เป็น Version 1.0.8
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   การปรับปรุง ข้อมูล อสม. 2553 (อ่าน 920 ครั้ง) ฮิต
  โดย : admin (26 ต.ค. 2553)ข่าวความเคลื่อนไหว ของ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   การปรับปรุงระบบ JHCIS พัฒนา OP&PP  (อ่าน 775 ครั้ง) ฮิต
  โดย : admin (22 ต.ค. 2553)จากที่ได้ตัดรายงาน E-Report ไปหลายตัว โดยในปี 54 จะเหลือ 13 รายงาน ส่วนที่ตัดออกไปต้องทำรายงานจาก 18 แฟ้มให้กับกลุ่มงาน และส่วนหนึ่งต้อง ส่งชุดข้อมูลออกจาก JHCIS เพิ่มเติมเพื่อประมวลผลเอารายงานให้...
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   13 ฟอนต์ฟรีมาตรฐาน จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟ... (อ่าน 722 ครั้ง) ฮิต
  โดย : admin001 (17 ต.ค. 2553)มติครม. เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้ง ฟอนต์สารบรรณ และฟอนต์อื่นๆ ทั้งหมด จำนวน ๑๓ ฟอนต์
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   รายงานสรุปผลการส่งข้อมูล รายสถานบริการ ทั้งรายวัน-... (อ่าน 720 ครั้ง) ฮิต
  โดย : admin001 (03 ก.ย. 2553)ตรวจสอบจำนวนผู้รับบริการของสถานบริการของตนเอง รายเดือน รายวัน
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ข่าวขี้นเงินเดือน 5% (อ่าน 975 ครั้ง) ฮิต
  โดย : admin01 (20 ส.ค. 2553)ข้าราชดาร ก็เจอประชานิยม.. มีเฮ......
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ผลงานลงพิกัดหมู่้บ้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ _ (อ่าน 626 ครั้ง) ฮิต
  โดย : admin01 (02 ส.ค. 2553)ผลการดำเนินงานลงพิกัดหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   ตั้งเป้าเปิดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2,000 แห่ง... (อ่าน 1058 ครั้ง) จำนวน 1 รูป ฮิต
  โดย : admni (10 พ.ค. 2553)รพสต.ใช้บริการได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป ใช้งบลงทุน 1,490 ล้านบาท
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
   พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข  (อ่าน 648 ครั้ง) ฮิต
  โดย : admin (15 ก.พ. 2553)จุรินทร์เร่ง ผลักดัน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว
  พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
  หน้าที่ จาก 2
  1 | 2  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
  ข่าวยอดนิยมในหมวด
   คู่มือ JHCIS ฉบับสมบูรณ์ฺ จัดเต็ม
  06 ก.พ. 2555
   การจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) และพนักงานราชการ เริ่มตั้งแต่คนที่จบตั้งแต่ปี 2551
  22 ม.ค. 2556
   OP-PP_version3 มาใหม่
  12 พ.ย. 2554
   การแต่งกายข้าราชการพลรือนสามัญ
  10 ธ.ค. 2553
   ปรับปรุง (Update JHCIS) ฉบับล่าสุด
  22 ก.พ. 2559
  ทั้งหมด
  websurin.net
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  โทร. 042-597096 แฟ็กซ์ 042-597720
  Webmaster : nawa209@Gmail.com phone:0817081416