Untitled-1 Untitled-1
Organization
 • Admin
 • บุคลากร สสอ.นาหว้า
 • วิสัยทัศน์
 • แผนที่
 • Locker
 • ประชาสัมพันธ์ คบส. (510)
 • สอ.ดอนแดง (46)
 • สอ.ดอนปอ (70)
 • สอ.ดอนศาลา (2)
 • สอ.นางัว (32)
 • สอ.ท่าเรือ (37)
 • สอ.นาคูณใหญ่ (460)
 • สอ.นาคอย (19)
 • สอ.อูนนา (239)
 • สอ.โคกสะอาด (36)
 • รพช.นาหว้า (335)
 • งานบริหาร(สสอ.) (22)
 • งานวิชาการ(ผช.) (67)
 • Anongpan (10)
 • งานอัมพัชรา (315)
 • นฤมล (3)
 • งานสิริพร (187)
 • งานศิรินทิพย์ (47)
 • คุณ.......... (56)
 • jac (6)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • Report_SSO
 • ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์
 • ระบบบริหารโครงการ NPM-PRJM
 • ระบบรายงาน สสอ.นาหว้า
 • ไฟล์งานควบคุมภายใน 2563
 • ส่งระบาดวิทยา 506 สสอ.
 • E-Report สสจ.
 • R8-506 DASHBOARD
 • GIS ข้อมูลสุขภาพ
 • HDC_ส่งข้อมูล
 • Datacenter.npm
 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • ศูนย์ข้อมูล งาน คบส.
 • ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน HHC
 • HT/DM
 • CASCAP_มะเร็งตับ
 • OVSK_คัดกรอง
 • แผนเงินบำรุง
 • ส่งงบทดลอง
 • บันทึกข้อมูล แพทย์แผนไทย
 • PASSBOOK
 • SMS_Deeka
 • ONE-page.
 • Link_job
 • KM-นาหว้า
 • คู่มือการทำงาน
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้รากสาดใหญ่ รพสต.นางัว
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.ท่าเรือ
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.เหล่าพัฒนา
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.โคกสะอาด
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.นาคอย
 • พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ ผ้ามุกไหมงามตา อาชีพปริศนา พัฒนาหัตกรรมไทย

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวล่าสุด  พชอ.นาหว้า ร่วมกับ พชต.ทุกแห่ง จัดมหกรรมสุขภาพ "ปั...     สสอ.นาหว้า ลงพื้นที่ เสริมพลังใจ ให้แนวทางสร้างภูมิ...     "พชอ.นาหว้า" ประชุมคัดเลือกประเด็น พชอ. และเตรียมค...     แผนขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ปี ... อ่าน 217 ครั้ง     แผนปฏิบัติการ คปสอ.นาหว้า ปี2564 อ่าน 477 ครั้ง    
  หน้าแรก งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข :  RSS Feed
  หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
   แผนขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ปี ... อ่าน 217 ครั้ง217008 พ.ย. 2564
   แผนปฏิบัติการ คปสอ.นาหว้า ปี2564 อ่าน 477 ครั้ง477003 ธ.ค. 2563
   รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข64 อ่าน 459 ครั้ง459026 พ.ย. 2563
  หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/คู่มือการปฏิบัติงาน :  RSS Feed
  หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
   พชอ.นาหว้า ร่วมกับ พชต.ทุกแห่ง จัดมหกรรมสุขภาพ "ปั...16028 พ.ย. 2565
   สสอ.นาหว้า ลงพื้นที่ เสริมพลังใจ ให้แนวทางสร้างภูมิ...18028 พ.ย. 2565
   "พชอ.นาหว้า" ประชุมคัดเลือกประเด็น พชอ. และเตรียมค...14028 พ.ย. 2565
   ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 2563 อ่าน 777 ครั้ง777003 ธ.ค. 2562
   กรอบการประเมินยุทธสาสตร์ คปสอ.นาหว้า 2/2562 อ่าน 933 ครั้ง933009 ก.ค. 2562
   กรอบการประเมินยุทธศาสตร์ อำเภอนาหว้า 2561 อ่าน 1558 ครั้ง1558030 ม.ค. 2561
   คู่มือการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน อ.นาหว้า อ่าน 1618 ครั้ง1618024 ม.ค. 2561
   คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์ อ่าน 1390 ครั้ง1390023 ม.ค. 2561
  หน้าแรก งาน ITA ปี 2565 :  RSS Feed
  หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
   โครงการเสริมสร้างปละพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในการป้... อ่าน 98 ครั้ง98031 มี.ค. 2565
  ข่าวยอดนิยม
   คู่มือการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน อ.นาหว้า อ่าน 1618 ครั้ง24 ม.ค. 2561
   กรอบการประเมินยุทธศาสตร์ อำเภอนาหว้า 2561 อ่าน 1558 ครั้ง30 ม.ค. 2561
   คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์ อ่าน 1390 ครั้ง23 ม.ค. 2561
   กรอบการประเมินยุทธสาสตร์ คปสอ.นาหว้า 2/2562 อ่าน 933 ครั้ง09 ก.ค. 2562
   ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 2563 อ่าน 777 ครั้ง03 ธ.ค. 2562
   แผนปฏิบัติการ คปสอ.นาหว้า ปี2564 อ่าน 477 ครั้ง03 ธ.ค. 2563
   รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข64 อ่าน 459 ครั้ง26 พ.ย. 2563
   แผนขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 อ่าน 217 ครั้ง08 พ.ย. 2564
   โครงการเสริมสร้างปละพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในการป้องกันทุจริตและให้มีว... อ่าน 98 ครั้ง31 มี.ค. 2565
   สสอ.นาหว้า ลงพื้นที่ เสริมพลังใจ ให้แนวทางสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน...28 พ.ย. 2565
  websurin.net
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  โทร. 042-597096 แฟ็กซ์ 042-597720
  Webmaster : nawa209@Gmail.com phone:0817081416