Untitled-1 Untitled-1
Organization
 • Admin
 • บุคลากร สสอ.นาหว้า
 • วิสัยทัศน์
 • แผนที่
 • Locker
 • ประชาสัมพันธ์ คบส. (487)
 • สอ.ดอนแดง (59)
 • สอ.ดอนปอ (18)
 • สอ.ดอนศาลา (18)
 • สอ.นางัว (43)
 • สอ.ท่าเรือ (13)
 • สอ.นาคูณใหญ่ (389)
 • สอ.นาคอย (111)
 • สอ.อูนนา (161)
 • สอ.โคกสะอาด (31)
 • รพช.นาหว้า (333)
 • งานบริหาร(สสอ.) (21)
 • งานวิชาการ(ผช.) (66)
 • Anongpan (9)
 • งานอัมพัชรา (313)
 • นฤมล (2)
 • งานสิริพร (182)
 • งานศิรินทิพย์ (60)
 • คุณวิไลศักดิ์ (55)
 • Thanawat (5)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • Report_SSO
 • ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์
 • ระบบติดตามโครงการ สสจ.นพ.
 • ระบบรายงาน สสอ.นาหว้า
 • ไฟล์งานควบคุมภายใน 2563
 • ส่งระบาดวิทยา 506 สสอ.
 • E-Report สสจ.2060
 • R506 DASHBOARD
 • GIS ข้อมูลสุขภาพ
 • HDC_ส่งข้อมูล
 • Datacenter.npm
 • ระบบสารบัญใหม่
 • ศูนย์ข้อมูล งาน คบส.
 • ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน HHC
 • HT/DM
 • CASCAP_มะเร็งตับ
 • OVSK_คัดกรอง
 • แผนเงินบำรุง
 • ส่งงบทดลอง
 • บันทึกข้อมูล แพทย์แผนไทย
 • PASSBOOK
 • SMS_Deeka
 • ONE-page.
 • Link_job
 • KM-นาหว้า
 • คู่มือการทำงาน
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้รากสาดใหญ่ รพสต.นางัว
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.ท่าเรือ
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.เหล่าพัฒนา
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.โคกสะอาด
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.นาคอย
 • พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ ผ้ามุกไหมงามตา อาชีพปริศนา พัฒนาหัตกรรมไทย

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวล่าสุด  แผนปฏิบัติการ คปสอ.นาหว้า ปี2564 อ่าน 62 ครั้ง     รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข64 อ่าน 110 ครั้ง     กรอบการประเมินยุทธศาสตร์ อำเภอนาหว้า 2561 อ่าน 1160 ครั้ง     คู่มือการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน อ.นาหว้า อ่าน 1209 ครั้ง     คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์ อ่าน 1077 ครั้ง    
  หน้าแรก งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข :  RSS Feed
  หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
   แผนปฏิบัติการ คปสอ.นาหว้า ปี2564 อ่าน 62 ครั้ง62003 ธ.ค. 2563
   รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข64 อ่าน 110 ครั้ง110026 พ.ย. 2563
  หน้าแรก ประชาสัมพันธ์/คู่มือการปฏิบัติงาน :  RSS Feed
  หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
   ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 2563 อ่าน 329 ครั้ง329003 ธ.ค. 2562
   กรอบการประเมินยุทธสาสตร์ คปสอ.นาหว้า 2/2562 อ่าน 597 ครั้ง597009 ก.ค. 2562
   กรอบการประเมินยุทธศาสตร์ อำเภอนาหว้า 2561 อ่าน 1160 ครั้ง1160030 ม.ค. 2561
   คู่มือการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน อ.นาหว้า อ่าน 1209 ครั้ง1209024 ม.ค. 2561
   คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์ อ่าน 1077 ครั้ง1077023 ม.ค. 2561
  ข่าวยอดนิยม
   คู่มือการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน อ.นาหว้า อ่าน 1209 ครั้ง24 ม.ค. 2561
   กรอบการประเมินยุทธศาสตร์ อำเภอนาหว้า 2561 อ่าน 1160 ครั้ง30 ม.ค. 2561
   คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์ อ่าน 1077 ครั้ง23 ม.ค. 2561
   กรอบการประเมินยุทธสาสตร์ คปสอ.นาหว้า 2/2562 อ่าน 597 ครั้ง09 ก.ค. 2562
   ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 2563 อ่าน 329 ครั้ง03 ธ.ค. 2562
   รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข64 อ่าน 110 ครั้ง26 พ.ย. 2563
   แผนปฏิบัติการ คปสอ.นาหว้า ปี2564 อ่าน 62 ครั้ง03 ธ.ค. 2563
  websurin.net
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  โทร. 042-597096 แฟ็กซ์ 042-597720
  Webmaster : nawa209@Gmail.com phone:0817081416