_PRINT 
logo.gif

ข่าว : พชอ.นาหว้า ร่วมกับ พชต.ทุกแห่ง จัดมหกรรมสุขภาพ "ปั่นสุขใจ ท่องเที่ยวไป วิถีไทนาหว้า"
พชอ.นาหว้า
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 พชอ.นาหว้า โดยนายนพดล พลซื่อ นายอำเภอนาหว้า ร่วมกับ พชต.ทุกแห่ง จัดมหกรรมสุขภาพ "ปั่นสุขใจ ท่องเที่ยวไป วิถีไทนาหว้า" ในงานรวมพลังสตรีไทนาหว้า เทิดไท้ 90 พรรษา พระมารดาแห่งผ้าไทย และฉลองครบรอบ 50 ปี โครงการศิลปาชีพ ณ วัดธาตุประสิท
-

ข่าวโดย : นฤมล
อ่าน 146 ครั้ง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:17:54:PM