_PRINT 
logo.gif

ข่าว : มหกรรมตลาดนัดสุขภาพ ครั้งที่ ๓ วันที่14 กพ.2555
มหกรรมตลาดนัดสุขภาพ
มหกรรมตลาดนัดสุขภาพ โคกสะอาด ตำบลบ้านเสียว วันที่14 กพ.2555
การสร้างกระแสในการดูแลสุขภาพของตนเองในกลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยงนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการกระตุ้นเตือนให้รู้จักรักษาสุขภาพของตนเอง เพราะการดำเนินชีวิตของประชาชนเร่งรีบ มุ่งทำงานเลี้ยงชีพ อยู่เป็นครอบครัวเดี่ยว ขาดความรู้ในการบริโภคอาหาร พฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกายเป็นต้น ซึ่งโรคต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นไม่แสดงอาการแต่เนิ่นๆนอกจากได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพทุกปี

ข่าวโดย : nawa209
อ่าน 1458 ครั้ง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:23:50:PM