_PRINT 
logo.gif

ข่าว : การแต่งกายข้าราชการพลรือนสามัญ
การแต่งกายข้าราชการพลรือนสามัญ
การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ใช้ปฏิบัติเลย

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.opm.go.th/opminter/uniform/epaulette1.html
ข่าวโดย : admins
อ่าน 1547 ครั้ง
วันที่ 10 ธันวาคม 2553
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 20:16:04:PM