_PRINT 
logo.gif

ข่าว : การปรับปรุง ข้อมูล อสม. 2553
การปรับปรุง
ข่าวความเคลื่อนไหว ของ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
เนื้อหา / บทความ / ข่าวความเคลื่อนไหว แผนสุขภาพตำบล ข้อหารืองบ สสม. 10,000 บาท Download ข้อมูลจังหวัด-การจัดระดับศักยภาพหมู่บ้าน-ปี 2552 สิทธิประโยชน์ - หลักสูตร - ค่าป่วยการ - logo เครือข่ายอสม. ภาคต่างๆ การเพิ่มหรือแก้ไขรายชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน คำถามพบบ่อย : การแก้ไขฐานข้อมูล อสม. คู่มือปฏิบัติงาน อสม. ในเรื่องต่างๆ รายงาน อสม. - คู่มือการกรอกข้อมูล อสม. รายงานหมู่บ้านจัดการ ปี 2549 -2551 ข่าวล่าสุด รายงาน/คู่มือ หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2553 - 2552 เพิ่มรายชื่อหมู่บ้าน - วิธีแก้ไขปัญหาการเพิ่มรายชื่อหมู่บ้าน โปรแกรมพิมพ์บัตรอสม. นโยบาย / ความเคลื่อนไหว 600 บาท การจัดการความรู้-อสม. / อสม.ดีเด่น / เว็บไซต์เครือข่าย คู่มือเบาหวาน สำหรับ อสม. คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ - บทความต่างๆ ############################
  • รายละเอียด คลิกที่นี่

  • ข่าวโดย : admin
    อ่าน 1021 ครั้ง
    วันที่ 26 ตุลาคม 2553
    วันที่พิมพ์ :
    เวลา : 20:16:27:PM