_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ข่าวขี้นเงินเดือน 5%
ข่าวขี้นเงินเดือน
ข้าราชดาร ก็เจอประชานิยม.. มีเฮ......
นางเบญจวรรณ สร่างนิทร ก.พ.แจงขึ้นเงินเดือนแรกบรรจุ ขรก.กระชับความต่างเงินเดือนเอกชน-ขึ้นเงินเดือน ขรก.เม.ย. 54 ส.ส.-ส.ว.รับอานิสงฆ์ด้วย ... เมื่อวันที่ 19 ส.ค. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้าจะเชิญตัวแทนส่วนราชการมาชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการปรับขึ้นเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการ ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยข้าราชการที่บรรจุใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2553 จะได้รับเงินเดือนอัตราใหม่คือ วุฒิปริญญาตรีได้รับเดือนละ 8,700 บาท จากเดิมเดือนละ 7,940 บาท และยังให้อำนาจ อ.ก.พ.ไปพิจารณา 4 ปัจจัยที่จะกำหนดเงินเดือนเพิ่มเป็นช่วงจากคุณสมบัติพิเศษด้วย เพื่อจูงใจให้ได้คนรุ่นใหม่ คนดี คนเก่งเข้าสู่ระบบราชการ เช่น ดูจากประสบการณ์ คะแนนสอบ ก.พ. ใบประกอบวิชาชีพ ผลงานที่ได้รับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ วุฒิการศึกษาที่มากกว่า 1 วุฒิ นางเบญจวรรณ กล่าวว่า มาตรการนี้เป็นการจูงใจเพื่อดึงคนรุ่นใหม่ให้อยู่กับระบบราชการ เรามุ่งหมายที่จะลดความแตกต่างระหว่างเงินเดือนข้าราชการกับเงินเดือนภาคเอกชนลงประมาณครึ่งหนึ่ง โดย ครม.อนุมัติงบกลางให้จำนวน 200 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินการ หากรัฐบาลให้ความสำคัญโอกาสของเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการก็มีโอกาสจะใกล้เคียงกับภาคเอกชนมากขึ้น เพราะต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมา คุณวุฒิ ปวช. เงินเดือนราชการต่ำกว่าเอกชน 13% ปวส. ต่อกว่า 6% ปริญญาตรี ต่อกว่า 23-83% และปริญญาโท ต่ำกว่า 57-86% สำหรับการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ 5% ที่จะได้ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2554 โดยใช้งบประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท ขณะนี้รอที่ประชุมสภาเห็นชอบร่างพรบ.งบฯ 54 ซึ่งจะครอบคลุมข้าราชการทุกประเภททั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำส่วนราชการ ครู ตำรวจ ทหาร ข้าราชการบำนาญ รวมทั้ง ส.ส.และ ส.ว. ถือว่าเพื่อรักษาระดับรายได้ให้ทันต่ออัตราเงินเฟ้อเท่านั้น ถ้าเทียบกับอัตราเงินเฟ้อปี 53 จะถือว่าไล่ไม่ทันด้วยซ้ำ ต้องเห็นใจข้าราชการที่ไม่มีการปรับขึ้นเงินเดือนมานาน 3 ปี 8 เดือน ขณะที่ค่าแรงงานขั้นต่ำมีการปรับขึ้นทุกปี.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.thairath.co.th/content/pol/104806
ข่าวโดย : admin01
อ่าน 1060 ครั้ง
วันที่ 20 สิงหาคม 2553
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 20:16:44:PM