Untitled-1 Untitled-1
Organization
 • Admin
 • บุคลากร สสอ.นาหว้า
 • วิสัยทัศน์
 • แผนที่
 • Locker
 • ประชาสัมพันธ์ คบส. (371)
 • สอ.ดอนแดง (113)
 • สอ.ดอนปอ (123)
 • สอ.ดอนศาลา (88)
 • สอ.นางัว (38)
 • สอ.ท่าเรือ (36)
 • สอ.นาคูณใหญ่ (118)
 • สอ.นาคอย (54)
 • สอ.อูนนา (21)
 • สอ.โคกสะอาด (91)
 • รพช.นาหว้า (226)
 • งานบริหาร(สสอ.) (15)
 • งานวิชาการ(ผช.) (61)
 • งานจุฑามาศ (6)
 • งานอัมพัชรา (304)
 • งานศิริเพชร (17)
 • งานสิริพร (171)
 • งานศิรินทิพย์ (57)
 • คุณวิไลศักดิ์ (49)
 • คุณปัณฑิตา (26)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • Report_SSO
 • ระบบติดตามโครงการ สสจ.นพ.
 • ระบบรายงาน สสอ.นาหว้า
 • ส่งระบาดวิทยา 506 สสอ.
 • E-Report สสจ.2060
 • R506 DASHBOARD
 • GIS ข้อมูลสุขภาพ
 • Health Data Center
 • ระบบสารบัญใหม่
 • ศูนย์ข้อมูล งาน คบส.
 • ทะเบียนการเยี่ยมบ้าน HHC
 • HT/DM
 • CASCAP_มะเร็งตับ
 • OVSK_คัดกรอง
 • แผนเงินบำรุง 2562
 • คีย์ข้อมูลสถานะเงินบำรุง 2562
 • ส่งงบทดลองปี2562
 • บันทึกข้อมูล แพทย์แผนไทย
 • รายงานการใช้พลังงาน
 • ตรวจสอบเงินเดือน
 • ฎีกา สสอ.2562
 • Link_job
 • KM-นาหว้า
 • คู่มือการทำงาน
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้รากสาดใหญ่ รพสต.นางัว
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.ท่าเรือ
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.เหล่าพัฒนา
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.โคกสะอาด
 • รายงานการสอบสวนโรคไข้เลือดออก รพสต.นาคอย
 • พระธาตุประสิทธิ์รวมใจ ผ้ามุกไหมงามตา อาชีพปริศนา พัฒนาหัตกรรมไทย

  แบบฟอร์ม

  1 :
  ยกเลิกวันลา(3 คนอ่าน)  
  24/06/2015
  2 :
  ยกเลิกวันลา(2 คนอ่าน)  
  24/06/2015
  3 :
  การตรวจประเมินยุทธศาสตร์รอบ2 /2555งานประกันสุขภาพ(9 คนอ่าน)  
  11/07/2012
  4 :
  แบบฟอร์มตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ สสอ.นาหว้า และสสจ ให้ รพ.สต.รอบ ที่ ๒ ปี ๒๕๕๕ (13 คนอ่าน)  
  10/07/2012
  5 :
  แบบฟอร์มโภชนาการ เด็ก 0-72 เดือน(14 คนอ่าน)  
  26/06/2012
  6 :
  แบบฟอร์มโภชนาการ นร.(12 คนอ่าน)  
  26/06/2012
  7 :
  การพิมพ์หนังสือภายใน งานสารบรรณ(14 คนอ่าน)  
  24/01/2012
  8 :
  เอกสารการจัดทำแผนเงินบำรุง ปีงบ ๒๕๕๕(46 คนอ่าน)  
  05/10/2011
  9 :
  แบบประเมินลูกจ้าง/ลูกจ้างนักเรียนทุน(33 คนอ่าน)  
  27/09/2011
  10 :
  ใบปะหน้า เบิกเงินเดินทางไปราชการ กรณีส่งใช้เงินยิม(20 คนอ่าน)  
  22/09/2011
  11 :
  แบบควบคุมภายใน 2554 สสอ.นาหว้า(11 คนอ่าน)  
  14/06/2011
  12 :
  แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข รายบุคคล(8 คนอ่าน)  
  27/05/2011
  13 :
  แบบฟอร์ม ค่ารักษาพยาบาลใหม่(20 คนอ่าน)  
  11/04/2011
  14 :
  การพิมพ์หนังสือราชการ แบบฟอร์ม-คำอธิบายnew(13 คนอ่าน)  
  07/04/2011
  15 :
  แบบใบลาพักผ่อน(79 คนอ่าน)  
  31/03/2011
  16 :
  แบบฟอร์มเบิกเบี้ยเลี้ยง รายงานการเดินทาง(23 คนอ่าน)  
  11/10/2010
  17 :
  แบบฟอร์มการศึกษาบุตร(24 คนอ่าน)  
  03/10/2010
  18 :
  แแบฟอร์มใบลา กิจ-ป่วย(119 คนอ่าน)  
  26/08/2010
  19 :
  แบบฟอร์มประเมิน PCA(6 คนอ่าน)  
  20/08/2010
  20 :
  แบบสอบถามความผาสุกตัวชั้วัด 9.4_2/2553(23 คนอ่าน)  
  06/08/2010
  21 :
  แบบประเมินขึ้นทะเบียนหน่วนบริการปฐมภุมิ(ประเมินตนเองก่อน)(20 คนอ่าน)  
  29/07/2010
  22 :
  แบบฟอร์มการยืมเงิน(16 คนอ่าน)  
  18/07/2010

   

  รวม 22 รายการ 1 หน้า : 1 << หน้าแรก >>

  websurin.net
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
  โทร. 042-597096 แฟ็กซ์ 042-597720
  Webmaster : nawa209@Gmail.com phone:0817081416